Även låga bakgrundsljud kan försämra arbetsförmågan

Arbetsmiljö Att buller är negativt för uppmärksamhetsnivån säger sig självt, men ny forskning från Chalmers visar att koncentrationsförmågan kan påverkas betydligt av trafikbuller på så låg nivå som 40 decibel – vilket motsvarar en vanlig bakgrundsljudnivå i exempelvis kontorsmiljöer och kök.

Även låga bakgrundsljud kan försämra arbetsförmågan
Foto: Stockadobe

I ett labb på Chalmers har forskare vid avdelningen för teknisk akustik genomfört en studie där försökspersoner har utfört koncentrationstester samtidigt som ljud av trafikbuller har spelats upp i bakgrunden. Försökspersonerna fick i uppgift att titta på en datorskärm och reagera på vissa bokstäver och efteråt skatta sin upplevda arbetsbelastning. Studien visar att försökspersonerna både fick betydligt sämre resultat på prestationstestet, och upplevde arbetsuppgiften som svårare att genomföra med trafikbuller i bakgrunden – även vid väldigt låg ljudstyrka.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det som är unikt med studien är att man kunnat påvisa försämrad prestation vid bullerpåverkan vid så låg ljudstyrka som 40 decibel, vilket exempelvis motsvarar vanlig bakgrundsljudnivå i kontorsmiljö eller i ett kök, säger Leon Müller, doktorand vid avdelningen för teknisk akustik, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, i ett pressmeddelande.

Bakgrundsljudet bestod av två olika ljudsekvenser som simulerade en lastbil som kör förbi på tio meters avstånd respektive femtio meters avstånd. Båda sekvenserna hade ställts in så att de gav en toppljudstyrka på 40 decibel i rummet.

– Sekvensen som simulerar ljud från det närmare avståndet, alltså där ljudnivån förändras kraftigt medan ett fordon kör förbi, upplevdes oftast som mer störande av försökspersonerna. Det har att göra med att trafik på längre avstånd generellt upplevs som en mer konstant ljudbild, säger Leon Müller.

Testerna utfördes genom att försökspersoner fick utföra ett så kallat kontinuerligt prestationstest (CPT) under respektive ljudsekvens. Försökspersonen fick se en datorskärm där enstaka bokstäver presenterades i sekvenser, och instruerades att trycka på en knapp för alla bokstäver utom ”x”.

Försökspersonerna besvarade också ett så kallat NASA-TLX frågeformulär, som används för att visa den subjektiva arbetsbelastningen en person upplever medan hen utför en uppgift. Försökspersonerna poängsatte den upplevda arbetsbelastningen utifrån sex olika dimensioner: upplevd mental arbetsinsats, fysisk arbetsinsats, tidspress, ansträngning, prestation samt frustrationsnivå.

Forskarna menar att faktorer som ljudmiljö borde komma in tidigare i planprocesserna för att man ska kunna nyttja platsen så bra som möjligt ur ett bullerperspektiv. De framhåller också att det som skulle ge bäst effekt vore att helt undvika att förtäta på platser där trafikbuller riskerar att få stor påverkan på hälsan.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste