Avstressande rehabilitering

För den som drabbas av stressrelaterade sjukdomar gäller det att snabbt komma tillbaka till arbetet igen. Annars finns det risk för att man identifierar sig med sjukdomen. Det tror Ingrid Roslund Winje som är personalchef på Skandia Liv. Fast i första hand gäller det att förebygga stressen.

Utbrändhet och stress är begrepp som ofta debatteras i dagens arbetsliv. Även om det är förhållandevis få som blir utbrända, enligt dess snävaste definition, är det många som drabbas av stressymtom. Därför är det viktigt att skapa en arbetsmiljö där man förebygger stress och aktivt arbetar med de som drabbas. Ingrid Roslund Winje är sedan två år tillbaka personalchef på Skandia Liv och har över 20 års erfarenhet av personalarbete från andra verksamheter. Enligt henne är det få personer som blir utbrända.

– Det är kanske en handfull. Men vi ser väldigt allvarligt på det. Det är ofta personer som är ambitiösa, kompetenta och med ett oerhört engagemang. Men ibland blir det för roligt på jobbet och man inser inte att man behöver återhämta sig.

Aktivt samarbete

För att undvika att personalen kör slut på sig och blir sjukskrivna är det förebyggande arbetet centralt och likaså att aktivt arbeta med de som är sjukskrivna. Enligt Ingrid Roslund Winje är det svårare att komma tillbaka till arbetet ju längre tiden går, eftersom det finns en risk att man identifierar sig med sjukdomen. Därför arbetar Skandia Liv i ett nära samarbete med företagshälsovården. Fördelen med att personalen har kontakt med en företagsläkare är denne har en naturlig dialog med personalavdelningen.

– Får vi bara ett sjukintyg från en läkare på stan har vi svårt att veta vad som är problemet. Företagsläkaren ser patienten mer ur ett helhetsperspektiv, förklarar Ingrid Roslund Winje.

Hon berättar också att de arbetar i ett brett nätverk med, förutom företagshälsovården, coacher och hälsoanläggningar. En coach är en person som ska finnas till för att stötta en person som blivit sjukskriven på grund av stress. Det kan bland annat handla om att finnas till för att lära individen att sätta gränser. Coachen är ofta en person som inte finns inom den egna organisationen, men hon eller han kan ha olika bakgrund. Det kan vara en psykolog eller beteendevetare, men också någon i en liknande befattning som den drabbade. Lösningarna är alltid olika och oerhört individuella.

Omgivningen är viktig

I kontakten med de hälsoanläggningar som Skandia Liv har samarbete med ska det främst handla om lustfyllda aktiviteter som inte kräver så mycket. Företaget ställer heller inga krav på att individen besöker hälsoanläggningen.

– Vi vill göra det möjligt när en person har behovet. Vi ser till att boka tiden och det räcker att man går dit och kopplar av, läser, simmar eller promenerar en stund, säger Ingrid Roslund Winje.

Omgivningen spelar också en stor roll i rehabiliteringsarbetet och i det förebyggande arbetet. Därför deltar alla chefer i ett program för att lära sig mer om stress och utmattningsproblem. Där utöver är det viktigt att ha en dialog i arbetsgruppen när någon är sjukskriven. Bland annat besöker någon från personalavdelningen arbetsgruppen för att diskutera hur man kan gå vidare.

– Det blir ett sådant engagemang och en jättebra diskussion, återger Ingrid Roslund Winje.

Möjliggör för friskvård

Diskussionen är också ett led i det förebyggande arbetet. Personalen och chefen får möjlighet att se över vad som kan göras annorlunda för att ingen ska behöva bli sjukskriven igen. Det kan handla om att se över hur mycket mail som skickas, diskutera hur man får tid till reflektion och pauser. Dessutom arbetar många på Skandia Liv i projekt och mot deadlines. När ett projekt är avslutas rekommenderas projektledaren därför få lite omställningstid inför nästa.

Mer konkreta åtgärder är de friskvårdssatsningar som företaget gör. I huset finns en anläggning där medarbetarna kan spela innebandy, gympa eller gå på gym. Därutöver får personalen ett friskvårdsbidrag som de kan utnyttja för att regelbundet utöva fysisk aktivitet. Ingrid Roslund Winje återkommer till vikten av att företaget möjliggör för de anställda att åtnjuta friskvårdsaktiviteter.

– Om jag som småbarnsmamma behöver hämta barn på dagis kanske det är bättre för mig att träna i anslutning till lunchen.

Även om Ingrid Roslund Winje inte räknat på ekonomin med friskvårdsarbetet är hon helt övertygad om att det är rätt satsade pengar.

– Det är ett sätt att behålla och utveckla duktiga medarbetare, att de utvecklas och växer i vår organisation.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.