”Bajsincident på rampen”

Förbättringsarbete Avfallshanteringsbolaget Sörab ökade andelen förbättringsförslag från medarbetare med över 800 procent på fem år. Ett enkelt verktyg i form av en mobilapp och kontinuerlig återkoppling ligger bakom engagemanget, berättar miljö- och kvalitetsledare Åsa Lindelöf, på konferensen Kvalitetsmagasinet Live i Stockholm.

Sörab ansvarar för att ta hand om avfallet från 456 000 invånare i norra Stockholm. På återvinnigscentralerna trängs dagligen människor, både kunder och anställda, med bilar och maskiner. ”Mycket kan hända” menar Åsa Lindelöf.

– Vi har haft kunder som har kastat sig själva i containrar och andra som fått hjärtstopp, säger hon.

Hon påpekar att det är viktigt att ha system för rapportering av händelser, och möjlighet för medarbetare att komma med förslag på förbättringar, men än viktigare att det faktiskt används.

Alla nya medarbetare får därför en utbildning i det digitala verktyg som används för att samla in förbättringsförslag. Det är även kopplat till en app som man kan ladda ner till sin mobiltelefon, eftersom många anställda inte sitter vid en dator på dagarna.

Åsa Lindelöf framhåller vikten av att vara ute och träffa medarbetarna, därför gör hon praktik på anläggningarna. Dessutom håller hon så kallade flygande utbildningar för de yrkesgrupper som är svårare att motivera.

– Under ett års tid har vi försökt få våra chaufförer att lämna in förbättringsförslag utan att lyckas. Jag åkte ut och pratade med dem och två veckor senare trillade första förslaget in.

För att uppmärksamma förbättringsarbetet firar Åsa Lindelöf tillsammans med medarbetarna ute i verksamheterna när de lämnat in bra, eller många, förslag. Dessutom presenteras förslagen på intranätet, med vad Åsa Lindelöf kallar säljande rubriker som exempelvis ”Bajsincident på rampen”.

– Återkoppling och uppmuntran är a och o. Intranätet används flitigt och i början kunde jag lägga ut alla förbättringsförslag där men nu är de så många att jag måste välja, säger hon.

När Sörab började göra mätningar 2010 var antalet förbättringsförslag omkring 15 stycken på ett år. Idag är de närmare 140.

Vissa av de förslag som kommer in kräver beslut i ledningsgruppen medan andra kan genomföras direkt. Bland annat har man satt upp staket för att hindra att skräp blåser omkring på anläggningen och installerat belysning.

Nästa steg är att göra det möjligt även för kunder att lämna in förbättringsförslag.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.