Bästa vägen till e-lärande

Digitalisering Korta avsnitt, påminnelser och uppmuntran. Det är tre bra tips för att integrera kompetensutveckling i arbetsvardagen.

I alla typer av verksamheter finns det ett ständigt behov av att uppdatera med ny kompetens. Webbutbildningar är ett smidigt verktyg, men samtidigt är det svårt att få tid till att fylla på med nya kunskaper samtidigt som man arbetar. Ständiga avbrott och mer akuta arbetsuppgifter pockar ständigt på.

Christian Östlund på Högskolan Väst har forskat om hur man designar it-system för att lyckas med arbetsintegrerat lärande.

– Det finns flera saker som utbildningsproducenter bör tänka på när de designar webbaserade utbildningar. Framförallt är strukturen viktig. Den måste anpassas till hur arbetssituationer ser ut med olika former av avbrott och störningsmoment, säger han.

Det kan till exempel vara bra dela upp utbildningen i korta avsnitt så man enkelt kan varva lektioner med arbetsuppgifter. Då blir det också enklare att hitta tillbaka i materialet efter ett avbrott. Att lägga in påminnelser och uppmuntran till samarbete i systemet kan också vara ett sätt att öka deltagandet.
Christian Östlund har utgått från det ramverk som används för distansstudier på Högskolan Väst och designat ett webbföreläsningssystem som är anpassat till de förutsättningar som finns på dagens arbetsplatser. Han har sedan genomfört flera studier och testat systemet tillsammans med länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Nästa steg är att testa webbföreläsningssystemet hos fler arbetsgivare och även forska kring hur människors ökade mobilitet skapar nya möjligheter att utveckla e-lärandet.

– Principerna för e-lärande är relevanta för många arbetsgivare eftersom arbetsmiljöerna och arbetssituationen ofta är likartade. Att utveckla kompetensen hos de anställda är ju en framgångsfaktor för de flesta arbetsgivare, konstaterar han.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.