Bättre arbetsklimat med kvinnliga chefer

Kvinnliga chefer är bättre på att motivera sina anställda än manliga chefer. Det visar resultaten från årets upplaga av Svenskt Medarbetarindex som bygger på 3 000 intervjuer av hur anställda upplever sin arbetssituation. Framför allt är de kvinnliga cheferna bättre på att skapa ett positivt samarbetsklimat. Ledarskapet är också en av de främsta drivkrafterna bakom motiverade och nöjda medarbetare.

Undersökningen visar också att anställda inom offentlig sektor är mer motiverade och nöjda än anställda inom privat sektor. Framför allt är det motivationen som är särskilt hög bland offentligt anställda. På branschnivå är anställda inom bank och försäkring bland de mest motiverade och nöjda, trots en mindre nedgång jämfört med tidigare år. Minst nöjda är man inom livsmedelsbranschen. Totalt sett är de svenska folket ungefär lika motiverad och nöjd med sin arbetsplats som förra året.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste