Bättre arbetsmiljö i ny upplaga

Prevents handbok Bättre arbetsmiljö finns nu i en uppdaterad sjunde upplaga.

Boken ingår i Prevents arbetsmiljökurs och innehåller grundläggande lagar och fakta om arbetsmiljö och är till nytta inte minst för chefer och skyddsombud. Nya regler kring kemikalielagstiftningen REACH finns numera med i handboken liksom avsnitt om fysisk och psykosocial arbetsmiljö, samverkan i arbetsmiljöarbetet och EU-lagstiftning.

– Vi använder oss av problembaserad pedagogik i undervisningen vilket innebär att deltagarna också lär sig hur de ska kunna tillämpa kunskaperna och hitta mer information i källor och på olika webbplatser. Man blir aldrig fullärd och området förändras hela tiden, säger Robert Jakobsson, utvecklingschef på Prevent.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.