Bättre betyg för elbolag och resebranschen

Privatkunder är mer nöjda med sina elbolag än tidigare. Också privata resenärer är mer nöjda i år med sina transportbolag jämfört med tidigare. Nu har kunderna sagt sitt om elhandelsbranschen och personresor.

Svenskt Kvalitetsindex presenterar nu kundernas betyg för elhandelsbranschen och personresor samt postbefodran.

E.ON, Fortum och Vattenfall får i år bättre betyg av sina privatkunder som överlag är betydligt mer nöjda med sina elbolag än tidigare. Telge Energi är det bolag som lyckats bäst och befäster sin position med nöjda privat- och företagskunder.

Kunder ställer också högre krav på sina elbolag idag när det handlar om hur elen produceras, exempelvis att man kan erbjuda el från förnyelsebar källa som vatten- och vindkraft.

Nöjda bussresenärer

Kunderna har också fått säga sitt om personresor och postbefodran. Även privatresenärer är mer nöjda i år, ökningen för branschen som helhet beror på att bussbolagens kunder är betydligt nöjdare än tidigare.

Swebus Expresss står för den största ökningen bland alla bolag som särredovisats inom persontransport.

Bland flygbolagen ligger Malmö Aviation i topp och Sverigeflyg på andra plats. SAS är det flygbolag som har den största ökningen i år.

Järnväg har fortsatt lägst nöjdhetsbetyg jämfört med de andra transportmedlen och långfärdsbussarna är fortfarande kundernas favorit.

Posten som också har mätts fortsätter sin positiva trend och får bättre kundnöjdhet i år än någon gång tidigare.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.