Bättre hälsa ger högre produktivitet

Det går att mäta sambandet mellan de anställdas hälsa och företagets ekonomi och produktivitet i siffror. Karolinska Institutet har nyligen presenterat resultatet av en flerårig studie av fyra stora verkstadsföretag.

Resultaten visar att investeringar i hälsa och förbättring av arbetsförmåga är starkt relaterad till företagens produktivitet i organisationer som har en låg personalomsättning och i övrigt har en stabil organisation. Resultaten visar även att potentialen för att förbättra produktiviteten via förbättring i arbetsförmågan är hög i företag med hög rörlighet. Företagen med minst hälsorelaterade aktiviteter uppvisar också större potentialer till ökad produktivitet i jämförelse med företagen som har mer hälsorelaterade aktiviteter.

För att mäta sambandet mellan produktivitet och hälsa har forskarna på Karolinska Institutet tittat på de anställdas hälsa utifrån såväl kvalitativa mått, hur de själva upplever sin hälsa, som kvantitativa, det vill säga faktiskt arbetad tid och sjukfrånvaro.

De fyra företag som studerats är Stora Enso i Skutskär, Värö Bruk, Volvo lastvagnar och Sandvik. Där har de anställda fått svara på frågor kring sin hälsa. Svar har sedan vägts ihop med företagens data för sjukfrånvaro. Det har lett fram till ett arbetskraftsindex som beskriver ett genomsnitt av arbetskraftens arbetsförmåga. Det kan sedan kopplas till hur mycket företaget produkserar och till vilken kvalitet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste