Bättre internt samarbete önskas

Företagskultur En av nio företags- och organisationsledare anser att samarbetet inom organisationen kan och bör förbättras. Men enligt en undersökning av Blue Consulting Group saknar 60 procent en tydlig strategi för detta.

Lösningar för företagsinterna sociala nätverk har funnits på marknaden en längre tid och många företag och myndighetsorganisationer använder dem idag. Trots det anser 90 procent av undersökningens tillfrågade företags- och organisationsledare att informationsdelning, kommunikation och samarbetsformer inte fungerar tillfredsställande. 70 procent har inte lyckats få ut nyttan av interna sociala nätverk och 60 procent saknar en tydlig strategi för förbättringsåtgärder inom detta område.

Enligt Blue Consulting Group är detta olyckligt då ett effektivt informationsutbyte och användbara informationsverktyg är viktiga delar när det gäller att påverka resultatet i en organisation. Därför bör man jobba med att ständig utveckla organisationens beteende när det gäller informationsutbyte .

– Det är framförallt en fråga om att utveckla en strategi för informationsdelning, kommunikation och förbättrade samarbetsformer istället för att fokusera strategin på den tekniska lösningen, säger Per Jomer, partner på Blue Consulting Group.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste