Bättre koll – både nyttigare och roligare

När jag var på min sjuåriga dotters första fotbollsmatch tidigare i höstas var det många saker som tjejerna ännu inte riktigt hade fått kläm på. Vad är ett inkast, hur går det till? Får målvakten ta bollen med händerna? Men en sak hade alla klart för sig; bollen skulle in i mål.

Även i arbetslivet kan det ibland vara lite otydligt hur spelreglerna ser ut. Många gånger funkar det ändå. Men för att bli riktigt effektiva och nå högre höjder finns det mycket att vinna på tydlighet.

Tydlighet har också varit ledordet i den nya uppdaterade versionen av ISO 9001 som nu är på gång. Istället för att ändra i kraven har man lagt krutet på att göra texterna tydligare, enklare och svårare att missförstå, allt för att standarden ska bli lättare att använda. Om man lyckats återstår att se, kritikerna tycker att man kunde gjort mycket mer. Men även om den nya versionen är en försiktig nylansering så ger den alla kvalitetschefer ett tillfälle att se över det egna ledningssystemet. Hjälper systemet till att få ut full effekt av verksamheten?

Att alla är på det klara med rutiner, mål och arbetssätt är inte bara ett sätt att göra arbetet mer effektivt, det har dessutom betydelse för hur vi trivs på jobbet. I artikeln om hur det blir roligare på jobbet framgår nämligen att det första viktiga steget för ökad trivsel är att vara tydlig i kommunikationen av verksamhetens mål. Otydlighet skapar missförstånd och tar en massa tid från andra, mer konstruktiva saker. Och att dessutom inte förstå meningen med det man gör lägger grunden för oengagemang och otrivsel.

I uthyrningsföretaget Temporent har ökad medvetenhet och tydlighet i kommunikationen gått som en röd tråd genom förbättringsarbetet. Genom att vara tydlig i frågor där det ofta uppstår missförstånd kan onödigt extraarbete och merkostnader undvikas. Och att göra saker rätt på en gång sparar inte bara pengar, det ger i slutändan mycket nöjdare kunder. Ett lysande exempel på att tydlighet är en framgångsfaktor.

Kan det bli tydligare än så?

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.