Bättre mätverktyg för offentlig sektor

Förbättringsarbete För att kunna förstå och förbättra produktiviteten i den offentliga sektorn måste man ha bättre mätverktyg. Det menar Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi i en ny rapport.

Den offentliga sektorn utgör en stor del av den svenska ekonomin och produktiviteten har stor betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling. En grundläggande förutsättning för att kunna förstå och förbättra produktiviteten är att den kan mätas, men idag finns det stora brister i hur detta görs enligt Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Det behövs omfattande metodutveckling för att tillförlitligt kunna följa utvecklingen över tiden.

I rapporten Den offentliga sektorn – en antologi om att mäta produktivitet och prestationer presenterar de ett antal förslag för att utveckla metoderna och förbättra kunskapen:

  • Produktivitetsmätningarna måste göras med kvalitetsjusterade prestationsmått.
  • På längre sikt bör SCB och andra myndigheter utveckla metoder för att mäta prestationer när det gäller kollektiva ändamål som vägar, rättsskipning och brandförsvar.
  • Inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården kan kvalitetsjusterade levnadsår användas för att följa utvecklingen och förbättra nationalräkenskaperna.
  • Inom kommunsektorn kan de öppna jämförelserna användas som indikatorer för sektorns produktivitetsutveckling.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.