Bättre och billigare med hembesök i vården

Kundfokus Att låta läkare åka hem till äldre med stora vårdbehov i stället för att låta äldre åka till vårdcentralen, kan öka både vårdkvalitén och spara pengar. Det visar en arbetsmodell från Skaraborg.

År 2010 ingick regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, en överenskommelse där regeringen satsade tre och en halv miljarder kronor under fem år på utvecklingen av en mer sammanhållen vård till den grupp äldre som är allra mest sjuka.

En av de arbetsmodeller som SKL nu lyfter fram som ett lyckat exempel, är framtagen i Skaraborg. Där har kommunens hemsjukvård, primärvården och sjukhuset nu samordnat sig för att erbjuda en mer individanpassad vård.

Skaraborgsmodellen bygger på mobila vårdteam som gör hembesök till multisjuka äldre i stället för att låta de äldre åka till vårdcentralen. Enligt en studie av Svante Lifvergren, chalmersforskare och kvalitetschef på Skaraborgs Sjukhus, kan modellen minska vårdkonsumtion hos äldre med hela 90 procent. Han påvisar även att att modellen leder till en tydlig lindring av de mest besvärande symtomen hos patienterna.

Arbetssättet ökar alltså vårdkvalitén, men sparar även mycket pengar då besöken till sjukhus och vårdcentral har minskat dramatiskt. Nu har det framgångsrika arbetssättet, som börjat benämnas ”Skaraborgsmodellen”, spridit sig i sex kommuner och tanken är att hela Skaraborgs län ska utveckla modellen vidare.

.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.