Bättre på att redovisa kompetensförsörjning

Myndigheterna har blivit bättre på att redovisa sin kompetensförsörjning sedan redovisningen införlivats i årsredovisningen. Det framkommer i rapporten Analys av de statliga myndigheternas kompetensförsörjningsredovisning 2004 som Statens kvalitets- och kompetensråd, KKR, låtit göra. Rapporten ger en aktuell bild av kompetensförsörjningsläget i staten just nu och det fortsatta planerade arbetet. Myndigheterna redovisar fler kriterier och dimensioner nu än tidigare, men bara sju procent av myndigheterna uppfyller samtliga redovisningskriterier enligt regeringens riktlinjer.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.