Bättre samarbete minskar sjukfrånvaron

Många långtidssjukskrivna återvänder aldrig till arbetet. Men om arbetsgivaren, företagshälsovården och försäkringskassan samverkar mer systematiskt rehabiliteras fler – och samhället sparar stora pengar. Det visar en ny avhandling från Karolinska Institutet.

 Rehabilitering av långtidssjukskrivna personer kräver insatser från flera aktörer, som arbetsgivare, företagshälsovård och försäkringskassa. Men många forskare menar att samarbetet ofta brister och att det är vanligt att sjukskrivna faller mellan stolarna, utan att få sina problem lösta.  

 Jenny Kärrholm har i sin doktorsavhandling nu visat att en större samverkan mellan arbetslivets representanter vid rehabilitering kan leda till färre sjukdagar och stora besparingar för samhället. 

Resultaten bygger på en samarbetssatsning som gjordes kring 64 långtidssjukskrivna personer mellan 1997 och 1999. Bland annat bildade arbetsgivaren, försäkringskassan och företagshälsovården en gemensam grupp som träffades regelbundet för att hitta lösningar för enskilda individer. En uppföljning sex år senare visade att deltagarna hade haft i genomsnitt 5,7 dagar färre sjukdagar per månad under sexårsperioden, jämfört med en kontrollgrupp.

Enligt Jenny Kärrholm innebar detta att samhället sparade 56 600 kr per person under en sexårsperiod, eller totalt 18,7 miljoner kronor för alla 64 deltagare.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.