Bättre samarbete på jobbet

Svenska medarbetare tycker att arbetssituationen har blivit något bättre det senaste året. Framför allt samarbetar vi bättre. Arbetsförhållandena har däremot försämrats.

Svenskt Kvalitetsindex årliga medarbetarundersökning tar tempen på arbetsglädjen på de svenska arbetsplatserna. Årets undersökning visar att svenskarnas bedömning av arbetssituationen har förbättrats en aning sedan förra året. Framför allt har samarbetet på arbetsplatserna blivit bättre medan man upplever att arbetsförhållandena blivit sämre.

Mest nöjda medarbetare finns inom finans- och företagstjänster. Branschen har också haft en uppgång under året ökat nöjdheten från ett index på 69,5 till 73,3 på en 100-gradig skala.

Största nedgången när det gäller medarbetarnas nöjdhet finns inom transportsektorn. Även inom den kommunala sektorn har medarbetarnas nöjdhet minskat.

Studien visar också att den yngre generationen, upp till 32 år, är mindre nöjda och engagerade än de äldre generationerna. De faktorer som är viktigast för att man ska uppleva arbetsglädje oavsett ålder är att man känner att ens kompetens tas tillvara och att man har utrymme att påverka sina arbetsuppgifter. För den yngre generationen är dessutom anställningstrygghet viktigt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.