Bättre samarbete viktigare än omorganisationer

När det är problem i organisationen löser man det ofta med en omorganisation. Sådana förändringar upplevs ofta som negativa och det är inte ovanligt att de också leder till stress och långvarig ohälsa bland medarbetarna. Det är inte heller säkert att de leder till förbättringar, framhåller Marianne Döös, verksam vid Vinnova, i en artikel på Arbetsmiljöupplysningen. Att till exempel slå ihop enheter kan tyckas vara en snabb och enkel lösning för att få olika avdelningar att samverka mer, men det räcker knappast för att få till ett bättre samarbete. Generellt sett behöver företag fokusera mer på hur man får människor att interagera bättre än att jobba med organisationsscheman och strukturer. Hon konstaterar att kompetens inte bara är en individuell fråga utan också en fråga om att skapa relationer som tillsammans ger synergier.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.