Bättre vård för mindre pengar

Kungälvs sjukhus har hittat en väg att koppla systemet för kostnadsdata, KPP, till vården av patienter. Något som inte bara sparar pengar för sjukhuset utan också också gett ny fart till utvecklingsarbetet.

Bättre vård för mindre pengar

Från början infördes KPP, kostnad per patient, som ett verktyg för ledningen att hålla koll på verksamhetens kostnader. Systemet har främst använts i administrativa sammanhang, för att kunna ta fram statistik och beräkna vad olika typer av vårdgrupper kostar, men tanken har hela tiden funnits att det också ska kunna användas för effektiviseringar av vården.

Men något större genombrott i verksamheten har man inte sett, förrän nu.

– Det känns som om det är på gång, säger Anders Hillberg, ekonomichef på sjukhuset. Det finns helt klart en potential i KPP och vi har sett flera lycksamma projekt nu där systemet blivit ett användbart verktyg i utvecklingsarbetet.

Ser vad vården kostar

Det som banat vägen för KPP är att vårdprogrammen, som tidigare fanns dokumenterade i långa worddokument, nu skrivs om i flödesmodeller som ligger på intranätet. Detta arbete pågår för fullt och tanken är att alla vårdprogram så småningom ska finnas i en mer lättillgänglig form på nätet. Att sedan koppla på KPP-data är enkelt.

För vårdpersonalen innebär detta att man med några enkla knapptryckningar snabbt kan få fram rätt information om vilka rutiner som gäller inför exempelvis en höftledsoperation och, om man är intresserad, även se vad vården kostar.

– Ute på avdelningarna har man nu fått ett ökat medvetande om vad saker kostar. De kan nu själva ta reda på kostanderna genom att klicka på KPP-data i vårdprogrammen, säger Bodil Hjort Karlsson som är kvalitetsansvarig för KPP på Kungälvs sjukhus.

Kittlar nyfikenheten

Och intresset finns, även om Bodil Hjort Karlsson inte vågar kalla det något genombrott. Idag kan sjuksköterskor och andra som använder systemet ta reda på kostnader för laboratorieprover, röntgen, operationskostnader, vårdtider och totalkostnader per patient. Bodil Hjort Karlsson berättar att det är många som nu vill vet mer om var kostnaderna i vården uppkommer och hon hoppas att intresset ska hålla i sig.

– Förhoppningsvis kan vi kittla nyfikenheten och få en större öppning för att jobba med KPP-data i vården.

En fördel med att hänga på KPP-data på vårdprogrammen är att det går att utläsa vad förändringar i vårdprogrammen innebär för kostnaderna. Ett av de vårdprogram som gjorts om rejält är programmet för cancer i tjocktarmen. Genom att kostnadsdata för programmet nu förs in regelbundet var fjärde månad kommer man relativt snabbt att kunna utläsa om det nya vårdprogrammet kostar mer eller mindre för sjukvården.

Inte priset som styr

– Det är viktigt att komma ihåg att det inte är kostnaderna som styr, men kostnadsdata ger ett viktigt underlag för att värdera vården i förhållande till kvalitet, förklarar Bodil Hjort Karlsson. Kostar vården mer, men har blivit bättre? Eller har vården både blivit bättre och billigare?

I och med att det hänger en prislapp på olika vårdaktiviteter ökar också kostnadsmedvetenheten. Till exempel hade man på kirurgkliniken tidigare som vana att visa upp ultraljudsbilder som man tagit tidigare inför en galloperation. Men enligt läkarna gav detta inget mervärde och för vården av patienten hade det ingen betydelse. Genom att ändra denna rutin sparar man idag 600 kronor per galloperation.

Redskap för förbättringar

Anders Hillberg förklarar att användningen av KPP-data i vårdprogrammen har öppnat för en diskussion om vårdkvalitet och effektivt utnyttjande av resurser.

– Nu ifrågasätter man mer och funderar över vad man kan göra för att nyttja resurser och kompetens på bästa sätt.

Han tror att en nyckel till att projekten i Kungälv blivit så framgångsrika är att man den här gången riktat sig till en bredare målgrupp där även de som arbetar närmast patienterna tar del av kostnadsinformationen. Dessutom ses KPP som ett redskap för att mäta och tydliggöra vad saker och ting kostar. Effektiviseringar blir därmed inte bara ett krav på att spara pengar utan även något som kan leda till bättre arbetsrutiner och ett bättre omhändertagande av patienterna.

– Vid de avdelningar där man börjat jobba med KPP börjar vårdpersonalen tycka att det är naturligt att titta på kostnader. Det öppnar för en helt annan diskussion kring kostnader och vårdkvalitet, säger Anders Hillberg.

Fakta: KPP

Kostnad per patient är ett system för att sammanställa kostnader för exempelvis enskilda vårdkontakter, olika patientgrupper, för att analysera och jämföra olika behandlingsmetoder samt även för att analysera och jämföra kostnader för olika sjukhus och kliniker. Systemet bygger på en databas där man kontinuerligt samlar uppgifter om patienters diagnos, ålder, kön och vad olika typer av vårdtjänster kostar. I Kungälv har systemet varit i bruk sedan slutet av 1990-talet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.