Bättre vårdresultat med Öppna jämförelser

När Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen för tredje året presenterar rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet, har resultaten förbättrats i flera stora patientgrupper, bland annat inom hjärt- och strokeområdet.

Rapporten innehåller i år flera nya kvalitetsmått, ett nytt avsnitt om resultat över tid, uppgifter på sjukhusnivå samt resultat för ett antal patientgrupper med olika sociala och ekonomiska förutsättningar.

– Öppenheten i landstingens verksamhet är central för att medborgarna ska kunna se vilken kvalitet i vården de får för sina skattepengar. Dessutom sporrar jämförelser till förbättringar inom och mellan landsting. På så vis kan svensk sjukvård fortsätta ligga i topp när det gäller medicinska resultat, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Några resultat i rapporten:

– Förbättrade resultat över tid kan redovisas för dödlighet vid stroke och vid hjärtinfarkt, liksom i femårsöverlevnad vid bröstcancer. Trenden är långsiktig och kan antas fortsätta.

– Andelen äldre som får höftprotes vid höftfraktur ökar, men är fortfarande för liten enligt modern behandlingsmodell. Skillnaderna mellan landstingen är stor.

– Användningen av effektiva läkemedel mot reumatisk ledsjukdom har ökat, men variationerna i landet är stora.

– Antibiotikaanvändningen är för hög i befolkningen och skillnader finns mellan landstingen. Över 2,3 miljoner individer använde antibiotika under 2007. Risken finns för utveckling av motståndskraftiga och svårbehandlade bakterietyper.

– En betydande andel äldre över 80 år – i riket 14 procent – har tio eller flera läkemedel. Över tre procent har riskfyllda läkemedelskombinationer och närmare sex procent har tre eller flera psykofarmaka.

– Nio av tio patienter fick sitt läkarbesök i primärvården inom sju dagar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.