Bekvämlighet går före klimatet för resenärer

Kundnöjdhet Det är långt kvar till ett hållbart resande, enligt den senaste mätningen från Svenskt Kvalitetsindex, SKI. Resenärer väljer resesätt efter restid och pris, inte med hänsyn till klimatpåverkan. Långfärdsbussar har mest nöjda kunder.

Bekvämlighet går före klimatet för resenärer

Det är Svenskt Kvalitetsindex, SKI, som för femtonde året i rad mäter och analyserar hur svenska inrikesresenärer upplever sina resor med buss, flyg och tåg.

I årets undersökning uppger kunderna att hållbarhet är viktigt, men miljöfrågan kommer långt ner när det är dags att resa själv. Både kortare restid och bekvämlighet prioriteras mycket högre än miljöaspekterna.

Johan Parmler, SKI.
Johan Parmler, SKI.

– Miljöfrågan kommer ganska långt ner på listan även när vi frågar vad som skulle få en kund att byta bolag, säger Johan Parmler, VD för SKI.

Bolagen får generellt låga betyg på sin kommunikation kring hållbarhet, dock något högre för BRA. De mest förekommande anledningarna till val av bolag är geografiskt läge (närhet till både avgång och destination) och pris.

Buss och flyg tappar i nöjdhet
Långfärdsbussar är, liksom tidigare år, det transportmedel som resenärerna är mest nöjda med, trots en ganska stor nedgång jämfört med föregående år. Persontransportbranschen som helhet tappade i kundnöjdhet under 2019. Buss och flyg minskar, medan tåg ligger kvar på samma nivå.

Kundlojaliteten minskar när det gäller att välja samma bolag igen och att rekommendera bolag.

– Det indikerar att bolagen behöver kämpa mer för att behålla sina resenärer, säger Johan Parmler.

Läs även: Kundnöjdhet ger högre avkastning.

Viktigt för kundupplevelsen är hur bolagen hanterar förseningar och störningar.

– Höga betyg kring punktlighet och komfort sticker ut bland de bolag som har nöjda kunder. Det handlar om att man har en fungerande kärnverksamhet på plats, men samtidigt lyckas hantera störningar och eventuella kundklagomål när de uppstår, säger Johan Parmler.

Många försenas
SJ och SAS sticker ut när det gäller förseningar. 75 procent av SJ:s kunder och 50 procent av SAS-kunderna i mätningen säger sig ha varit med om förseningar.

– Båda har en hög andel förseningar, men SAS hade lyckats mycket bättre med informationen i samband med försening, säger Johan Parmler.

Läs även: Service viktigare än produktkvalitet.

Mätningen gjordes under april 2019 och avslutades innan pilotstrejken utbröt på SAS.

– Därför vet vi alltså inte hur strejken inverkar, men med tanke på den allmänt minskade lojaliteten hos kunderna vore det inte förvånande om kundernas syn på SAS blev mer negativ på grund av strejken, säger Johan Parmler.

Nöjdhet mäts på en skala mellan 0 och 100. Företag med betyg under 60 har stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar. Betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund.

Vad är viktigast vid val av transportbolag?

  1. Geografisk läge
  2. Priset
  3. De åker dit jag behöver åka
  4. Tidtabellen passar mig
  5. Det finns inga alternativ där jag bor
  6. Annan anledning
  7. Komfort
  8. Miljöfördelar
  9. Säkerhet

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.