Bemanningsbolagens kunder nöjda – men osäkra om framtiden

Kundnöjdhet Trots krisen får bemanningsbranschen klart godkänt av sina kunder. Men osäkerheten är stor och många kunder tycker det är svårare att planera framåt än tidigare, framgår av en färsk kundundersökning från Svenskt Kvalitetsindex.

Bemanningsbolagens kunder nöjda – men osäkra om framtiden
Foto: Stock Adobe.

För fjortonde året i rad mäter SKI den svenska bemanningsbranschen. Årets studie av hur företag upplever sina bemanningsbolag genomfördes under april, alltså den period som coronakrisen blivit en naturlig del av vår vardag och som påverkat samhället på ett sätt som ingen kunnat förutse.

Men trots permitteringar, neddragningar och en begynnande lågkonjunktur noteras inga stora skillnader i kundernas omdömen om bemanningsbolagen jämfört med tidigare år.

Johan Parmler, vd SKI.
Johan Parmler, vd SKI.

– Kundernas feedback är nästan helt i linje med tidigare år, kommenterar Johan Parmler, vd Svenskt Kvalitetsindex.

Osäkerhet om framtiden

Det som dock speglar årets resultat i större utsträckning än tidigare är osäkerheten kring framtiden, närmare bestämt osäkerheten kring kundernas egna affärer. Branschens kunder upplever det svårare att förutse behov och planera för sin resurs- och kompetensförsörjning framåt.

– Så många som sex av tio kunder anger att det är svårare att planera framåt än tidigare och det behöver bemanningsbolagen vara medvetna om, säger Johan Parmler.

Men även om bemanningsbolagens kundnöjdhet varit högre historiskt sett så har de senaste årens nivåer indikerat att det är en bransch med stabila kundbetyg. De senaste åren har kundnöjdheten legat kring i genomsnitt 69 – så också i år. Bland enskilda aktörer kommer även i år Academic Work bäst ut, men det ska noteras att skillnaden mellan bolagen är relativt liten.

Hög aktivitetsnivå

Att bibehålla en hög aktivitetsnivå mot sina kunder är något som är viktigt inte minst i kristider och det är bemanningsbolagen generellt bra på. Branschen har alltid haft goda omdömen när det gäller service i samband med kontakt och råd samt hantering av klagomål.

– I årets studie är det fem av tio som uppger att det bemanningsbolag man nyttjar är bra på att säkerställa att tjänsterna fungerar, både nu och för framtida behov, säger Johan Parmler. Det är dock en något lägre siffra jämfört med tidigare år och är det något som kundernas efterfrågar just nu så är det mer kontakt, hjälp och stöd framåt.

Ökad flexibilitet

I de senaste årens studier ställs även frågor om värdet av att nyttja olika bemanningstjänster. Enligt Johan Parmler verka det inte vara av produktivitetsskäl som man använder sig av ett bemanningsbolag, utan mer för att få en flexibel organisation. Det är liknande mönster i årets studie som tidigare år.

– En stor anledning till att många företagskunder använder bemanningsbolag är just flexibilitet och för att klara konjunkturtoppar och dalar. Det finns skäl att anta att den trenden kommer att förstärkas som en effekt av nuvarande kris, säger han.

Krav på hållbarhet

Även i bemanningsbranschen ökar kraven på hållbarhet, där kunderna kräver mer av branschen framåt.

– Precis som i revisionsbranschen är jämställdhet och mångfald viktiga frågor för bemanningsbranschens kunder, säger Johan Parmler. Därför är det positivt att branschen får höga betyg när det gäller etiska förhållningssätt. Det signalerar att branschen har bra förutsättningar att möta kundernas förväntningar och krav kring viktiga hållbarhetsfrågor.

SKI bemanning 2010-2020

SKI Bemanning ranking 2020

Fakta om undersökningen

SKI har mätt kundnöjdheten inom bemanningsbranschen sedan 2007, där respondenterna svarar på frågor kring upplevelsen av sitt bemanningsföretag. Företagen erbjuder tjänster inom personaluthyrning, rekrytering, bemanning med ett mer konsultativt innehåll samt strategisk bemanning. Datainsamlingen pågick under april 2020 och totalt genomfördes 981 intervjuer.

Nöjdhet mäts på en skala mellan 0 och 100. Generellt sett har branscher och företag som erhåller betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.