Bergman och Klefsjö – kvalitetsforskningens dynamiska duo

Pionjärerna I ett halvt sekel har pionjärerna Bo Bergman och Bengt Klefsjö samarbetat för att tillgängliggöra kunskap om kvalitetsområdet för såväl akademiker som yrkesutövare.

Bergman och Klefsjö – kvalitetsforskningens dynamiska duo
Bo Bergman och Bengt Klefsjö i diskussion i samband med en disputation vid Luleå tekniska universitet i maj 2003. Foto: Rickard Garvare

Någon gång i mitten på 1970-talet korsades Bo Bergmans och Bengt Klefsjös vägar. Bergman jobbade med konstruktionskvalitet på Saabs flygdivision i Linköping. Klefsjö var universitetsadjunkt i matematik på nystartade Högskolan i Luleå. Den sistnämnde hade fått i uppdrag att utveckla kurser för kvalitet och tillförlitlighet och besökte därför industrier och företag som låg i framkant inom området. Inne i Saabs personalmatsal stötte de på varandra.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi kände igen varandra från våra studier i Lund, även om vi inte hade någon kontakt då, och började prata, säger Bengt Klefsjö.

Det var så de märkte att de delade intresse för tillförlitlighetsområdet. Vad Bo Bergman och Bengt Klefsjö inte visste där och då var att deras karriärer skulle komma att bli tätt sammankopplade.

– Sedan dess har vi arbetat tillsammans med undervisning, forskning och författande.

Männen bakom kvalitetsbibeln

Närmare 50 år har alltså gått sedan de började jobba ihop, och idag är det få inom kvalitets-Sverige som har undgått deras namn. Delvis på grund av deras flera böcker på ämnet, såsom Kvalitet från behov till användning som det har sålts dryga 60 000 exemplar av sedan 1990. Inte sällan benämns boken som ”kvalitetsbibeln”.

– Självklart känner vi stor stolthet. Delvis på grund av detta har, för övrigt, de senaste upplagorna försetts med bibelband, säger Bo Bergman.

Boken innehåll alltifrån organisationsteori, psykologi, ledarskap till matematisk statistik och är Bo Bergmans och Bengt Klefsjös försök att skapa en helhetsbild av det tvärvetenskapliga kvalitetsområdet, vilket de menar gör boken unik.

– Vi insåg båda behovet av en bra och heltäckande lärobok inom kvalitetsområdet och försökte också skriva på ett sätt som kunde attrahera både studenter och yrkesverksamma, säger Bengt Klefsjö.

– De är många studenter genom åren som sagt att ”nu äntligen förstår jag hur det vi läst i andra kurser hänger ihop” efter att ha läst boken, lägger Bergman till.

Bo Bergman, Rickard Garvare, Bengt Klefsjö och Ingela Bäckström under arbetet med Quality from customer needs to customer satisfaction. Foto: Jens Fredholm

Om

Bo och Bengt

Namn och ålder: Bo Bergman och Bengt Klefsjö (alla vet att vi är gamla)

Bor: Göteborg respektive Luleå

Befattning: Professor emeritus vid Chalmers tekniska högskola och emeritus academician, International Academy for Quality och professor emeritus vid Luleå tekniska universitet och hedersdoktor vid Mittuniversitetet

Aktuella med: Tredje upplagan av Quality from customer needs to customer satisfaction, som publicerades 2022 och skrev tillsammans med professorernas Ingela Bäckström, Mittuniversitetet, och Rickard Garvare, Luleå tekniska universitet.

Bästa av två världar

Otaliga artiklar, tre böcker och 13 upplagor senare säger Bergman och Klefsjö att deras samarbete har fungerat otroligt bra, även om de ibland har haft olika åsikter och långa diskussioner.

– Största utmaningen, men också nyckeln till framgång, har nog varit att vi är lite olika. Själv är jag lite ivrig att komma framåt och att hitta nya infallsvinklar medan Bengt har varit mera systematisk och bromsat upp på ett konstruktivt sätt. Tillsammans blev vi en bra kombination, säger Bo Bergman.

Och mycket har hänt sedan kvalitetsforskningens dynamiska duo bildades. På 80-talet var kvalitetsområdet i Sverige fortfarande till stor del dominerat av en tämligen reaktiv syn på kvalitetsfrågor, inte minst vad gällde ISO 9000 som var inriktad på dokumentation och kontroll. Kvalitetsutveckling har gått från att enbart tillämpas i privata företag till att bli lika viktigt i alla verksamheter, stora som små och privata som offentliga. Idag är fokus på kundtillfredsställelse, förnyelse och ständig förbättring med hjälp av allas delaktighet. Genom alla år har det funnits de som hävdar att Bo Bergmans och Bengt Klefsjös bidrag har varit avgörande för landets utveckling inom området.

– Idag står kvalitetsforskningen sig stark i Sverige ur ett internationellt perspektiv tack vare den grund som Bo och Bengt lade, säger Henrik Eriksson, organisationsforskare och lärare på Chalmers tekniska högskola.

– Deras arbete har inspirerat många forskargrupper till en kontinuerlig utveckling av ämnesområdet samt både privata och offentliga verksamheter till en offensiv kvalitetsutveckling, säger Anders Fundin, forskningsledare vid SIQ.

Framtiden – Offensiv kvalitetsutveckling på samhällssystem?

När det kommer till kvalitetsområdets framtid är duon Bergman Klefsjö samstämmig. Förutom att de hoppas på mer tvärvetenskaplig forskning och har stora förhoppningar på svenska universitet och högskolor, hoppas de att styrelser och ledare inom alla typer av organisationer ägnar mer tid åt att studera och framgångsrikt leda utifrån värderingarna i offensiv kvalitetsutveckling.

– Det krävs ett samhälle som drivs av en systemsyn, en tillit på människor samt ett medvetet, konsekvent och systematiskt utvecklingsarbete mot FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling om vi ska få en bättre värld med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, säger Bengt Klefsjö.

– Med sådan kunskap kan framtidens ledare och chefer skapa ett lärande samhälle där medborgarens behov och förväntningar står i centrum, säger Bo Bergman.

Lista

Några utav pionjärernas många inspirationskällor

Bo Bergman:

  • Gunnar Blom – Professor i matematisk statistik vid Lunds tekniska högskola

– Han använde teoretisk kunskap för praktiskt industriella frågeställningar.

  • Richard E. Barlow – Professor vid University of California, Berkely

– Inspirationskälla inom den teoretiska sidan av tillförlitlighetstekniken.

  • Walter A. Shewhart – Fysiker

– Hans böcker om kvalitetsutveckling är värda att fördjupa sig i än idag!

Bengt Klefsjö:

  • Bengts matematiklärare på gymnasiet

– Han var en fantastisk person och lärare och var definitivt den som fick mig att välja lärarbanan. Jag ville bli som han.

  • W. Edwards Deming – Statistiker

– En av de som haft stor betydelse för kvalitetsutvecklingen.

  • Joseph M. Juran – Ingenjör

– Ödmjuk och klok person. Jag har haft äran att träffa honom några gånger.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.