Biologiska metoder ska minska verksamhetsstressen

Stress i lagom dos under kortare perioder kan vara positivt, men långvarig stress blir en hälsomässig belastning. Ofokuserad stress och låg verkningsgrad i verksamheten är inte ett medarbetarproblem, det är en fråga för ledningen.

Stress är ett begrepp som finns i de flesta kulturer och länder. Det handlar om en stimulus, dvs en yttre händelse och om kroppens svar på denna. Stressreaktioner uppstår när det föreligger en obalans mellan de krav som vi upplever ställs på oss, och vår faktiska eller upplevda kapacitet.

Lagom bra

Stress i lagom doser och under begränsad tid kan vara positivt och öka våra prestationer. Vid långvarig stress riskerar dock stressreaktionerna att bli en hälsomässig belastning. Kronisk stress leder även till fysiologiska förändringar. Det måste därför finnas en optimal stressaktivering, inte maximal, för att skapa topprestationer. Det bör vi tänka på i ett samhälle, där vi stressas allt mer av att vara tillgängliga även på fritiden, med mejl och mobiltelefon, och därigenom får allt svårare att varva ner.

Verksamhetsstress beror ofta på låg effektvitet eller oklara mål. Väldefinierade processer behövs för att företaget ska fungera. Brist på vision, vi-och-dom känsla, brist på bra roller och kommunikation är andra vanliga orsaker till stress. Ofokuserad stress och låg verkningsgrad är inte ett individuellt medarbetarproblem, utan i högsta grad en ledningsfråga. Men det är naturligtvis också att friska organisationer kräver friska ledare.

Mäta stressnivån

Men vad är då stress ur biologisk och fysiologisk synvinkel? Vad händer i vår kropp när vi utsätts för stress under lång tid? Hur kan vi undvika att vi själva som individer och vår organisation blir stressad? Hur kan vi på ett bra sätt mäta stressnivån?

Författarparet består av en akademiker, som forskat kring biologiska metoder och organisationens hårda och mjuka värden, och en företagsledare. Eftersom våra stressystem är konstruerade för att hantera fysiska hot och riskfyllda situationer menar författarna att det är på biologiska fakta som företagsledningen bör grunda sin förändringsstrategi. Inom idrotten tillämpar man redan sådan kunskap. Biologiskt validerade metoder är en viktig grupp som delvis bygger på blodprov som snabbt kan analyseras.

I boken beskrivs biologiskt bevisbara analys- och förbättringsmetoder och exempel ges på hur man som individ, företag och organisation kan förbättra verksamheten med hjälp av sådana mätmetoder. Flera företagsexempel beskrivs också.

Boken är angelägen och tänkvärd och ger genom sin blandning av forskning och företagsillustrationer trovärdiga resonemang, även om några påståenden känns lite väl kategoriska. Det är en bra och intressant bok som klart rekommenderas.

Fakta

Tornadon – en positiv kraft i arbetslivet.

Författare: Bengt och Ulf Arnetz.

Förlag: Ekerlids förlag.

Antal sidor: 128 sidor,

ISBN 91-89617-61-4.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.