nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Biter dina argument?

Att argumentera för kvalitet som en strategisk fråga och en väg till långsiktig överlevnad är fortfarande den största utmaningen i kvalitetsrollen. Hur gör du för att kvalitetsarbetet ska nå högsta prioritet?

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

1998 skrev jag min första artikel i KM. Den handlade om hur man på förlossningsavdelningen vid Kärnsjukhuset i Skövde minskat operationstiderna för urakuta kejsarsnitt genom att ta fram ett flödeschema med tydliga rutiner. Det sparade inte bara tid, det skapade också en trygghet för både personal och blivande föräldrar. Jag kommer fortfarande ihåg hur den artikeln väckte mitt intresse för kvalitet – att med relativt enkla åtgärder kunna göra skillnad för människor i vardagen.

Med anledning av KM:s 25-årsjubileum har jag haft nöjet att bläddra en del i tidningens allra första årgångar. Här kan jag läsa om de första vinnarna av Utmärkelsen Svensk Kvalitet, om kvalitetscirklar, gurus och kvalitetspionjärer. Mycket handlade då om att systematisera arbetet genom Iso 9001, processer och styrning. Kvalitet beskrivs som en ödesfråga för svenskt näringsliv och vägen till lönsamhet och konkurrenskraft.

Medarbetarskap fanns knappast som begrepp, även om många pratade om behovet av att bygga en kvalitetskultur, att motivera och engagera medarbetarna. ”Kvalitet är lika mycket en psykologisk fråga som en teknisk” säger en av de intervjuade, men det var knappast det som låg allra högst på kvalitetschefens agenda.

Det är tydligt att kvalitetsrollen har genomgått en stor förändring under den tid som passerat. Den tiden då kvalitetssäkring och kontroll dominerade arbetet är länge sedan förbi och har ersatts av begrepp som förändringsledning, helhetssyn och samarbete.

I vår läsarundersökning om kompetens som presenteras i detta nummer säger nästan hälften av läsarna att förmågan att kommunicera och engagera andra är den viktigaste kompetensen för att lyckas i rollen. Men den stora utmaningen handlar om att argumentera för kvalitet som en strategisk fråga och en väg till långsiktig överlevnad. Och visst är det lite sorgligt att den frågan fortfarande är lika aktuell nu som för 25 år sedan.

Hur gör du för att kvalitetsarbetet ska nå högsta prioritet? Hör av dig och berätta om dina bästa knep!

Kvalitetsproffsens kompetens är temat i KM nr1-2015. Ta del av vår undersökning där läsarna rangordnar de viktigaste förmågorna för att lyckas i kvalitetsrollen. 

Prenumerera
Köp digitalt lösnummer

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.