Blandade känslor hos chefer på byggföretag

Undersökning 8 av 10 chefer på byggföretag skulle rekommendera andra att söka sig till branschen. Samtidigt finns gott om utmaningar, visar en ny arbetsmiljöundersökning gjord av Byggföretagen och Ledarna.

Blandade känslor hos chefer på byggföretag
Byggcheferna är övervägande nöjda med jobbet. Foto: Unsplash

Ledarna och Byggföretagen har gjort en gemensam undersökning för att se hur chefer inom bygg- och anläggningsbranschen upplever sin arbetssituation. Speciellt har faktorer som arbetsbelastning, arbetstid, nåbarhet, flexibilitet och organisatoriskt stöd undersökts.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Och resultatet är blandat. Av elva förvalda ämnesområden tycker cheferna att de får bäst stöd inom arbetsmiljöarbetet och minst stöd inom administration, egen utveckling, utbildning och konflikthantering.

Hälften av cheferna säger att de inte hinner återhämta sig efter arbetsintensiva perioder. Nästan lika många saknar ork för att göra andra saker efter arbetsdagens slut och de hinner inte heller lägga tankar på arbetet åt sidan under sin lediga tid.

Svårt överblicka beslutsvägar

När det gäller graden av inflytande och kontroll över det egna arbetet upplever hälften sig inte kunna påverka beslut om deadlines i någon högre grad. 45 procent tycker sig inte ha inflytande över övergripande beslut eller över verksamhetens inriktning.

Drygt en femtedel har svårt att överblicka beslutsvägarna i organisationen. Lika många har svårt att få en tydlig bild av vad de ansvarar för och 26 procent menar att beslut som tas högre upp i organisationen är mycket svåra eller omöjliga att genomföra.

Upplever mening med arbetet

Trots detta upplever nästan nio av tio chefer sitt arbete som meningsfullt. Mest positivt med jobbet är att utmanas och utvecklas, att leda och utveckla människor och att ha ett intressant och stimulerande arbete.

– Det är roligt att se vilken erfarenhet och stolthet som finns i branschen. Samtidigt visar undersökningen på utmaningar som vi parter gemensamt måste ta tag i, säger Johanna Vilhelmsson, avtalsansvarig för Tjänstemannaavtalet hos Byggföretagen.

Enkätundersökningen skickades ut till alla Byggföretagens medlemsföretag under våren. Enkäten gjordes inom ramen för arbetsgruppen Hållbara chefer som Byggföretagen har tillsammans med Ledarna. Nästan 2 000 chefer och ledare besvarade enkäten.

 

 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.