Bli en bättre Leanledare

Låt chefer och ledare se sig som lärare och coacher. Organisera dialog på olika sätt. Och planlägg erfarenhetsutbyte under hela resans gång. Det är tipsen för att lyckas med Leanledarskapet.

Marie Williams, managementkonsult, Implement MP, berättar att hennes erfarenhet är att de flesta verksamheter som arbetar enligt Lean har själva produktionssystemet med dess flöden på plats. Men ofta saknar de känslan för själva filosofin och för människorna i organisationen.

– Många ser sin organisation som en komplicerad och unik apparat istället för att se organisationen som ett levande system med människor.

Hennes tips för att lyckas på Leanresan vänder sig till chefer och ledare i organisationen.

– Att besvara varför-frågan är viktig. Varför ska ni arbeta enligt Lean, och var ärlig! Är målet att bli av med personal, säg det i så fall. Ni kommer alltid att ha tvivlare på resan så var också öppen med att det kanske finns saker som inte kommer att bli bättre, säger Marie Williams.

Just kommunikationen är en viktig bit. Både chefer och medarbetare kommer att fråga sig vad de vinner på Leanarbetet så att organisera dialog är en pusselbit.

– Organisera prat i olika forum, gör man inte det börjar det snackas i korridorerna och bli rykten. Det går att prata om svåra saker även i större sällskap, bland annat genom en gallerivandring eller att ordna en paneldebatt med ledningen.

Marie Williams tipsar även om att planlägga erfarenhetsutbyte, och inte bara i början av processen, utan under hela resans gång. Hon tycker inte att man ska samla en expertgrupp i staben, utan istället tänka igenom vilka förändringsledare som finns i organisationen.

– Ledare och chefer bör också vilja vara lärare och coacher, men det krävs olika egenskaper för att dra igång arbetet och att sedan förvalta det. Som ledare bör man gå till sig själv och se vad man passar som.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.