Bli konfliktkompetent

Toner kan skapa oändligt många musikstycken. På samma sätt kan ett fåtal obalanser människor emellan skapa eviga jobbkonflikter på olika teman. Att ha tonkoll gör dig till en bättre ledare, menar Emma Pihl i sin nya bok.

Bli konfliktkompetent

Emma Pihls nya bok Konfliktkompetent ledarskap handlar inte om att ta konflikterna när de uppstår utan främst om att förebygga dem. För att klara av det gäller det att ha koll på de obalanser som brukar leda till friktion i arbetet.

– Med obalanser menas exempelvis obalans i att jag inkräktar på din sfär eller du på min sfär i form av ansvar, roller, alternativt att du förväntas ta ansvar för en sfär men att du inte gör det.

Här är det inte människorna i sig som hamnar i konflikt, utan våra beteenden, sanningar och våra syften med olika handlingar.

–Förstår vi det blir vi mindre konflikträdda och mer benägna att ta oss an konflikter i ett tidigt skede istället för innan det uppstår, säger Emma Pihl.

Ha koll på tonerna

Hur någon reagerar på konflikter kan bero på tidigare erfarenheter men också vilka värderingar vi bär med oss. Att som ledare ha koll på roten till olika beteenden är därför en nyckel till att styra gruppen i rätt riktning. Hon liknar det vid ett fast antal toner som kan skapa oändligt många musikstycken.

– På samma sätt finns ett begränsat utbud av obalanser som skapar krockar.

En krock kan till exempel vara när vi har olika tidsfokus. Om en medarbetare försöker hitta ett positivt alternativt framtidsscenario och kollegan bara går tillbaka till det som hänt.

Var transparent

En annan obalans är när beslut och kommunikation endast kommer uppifrån. Emma Pihl tror att ett vanligt problem som uppstår är när ledare är i inre konflikt, exempelvis när de måste genomföra ett beslut som kommer uppifrån och som inte känns helt rätt.

– Då behöver du hitta det som du faktiskt kan stå för, till exempel huvudvisionen, och sen vara transparent med att du inte håller med om allt. Då blir det lättare att leda.

Men kan man säga till sin personal att man inte står bakom ledningens beslut?

– Absolut! Då visar du att det är naturligt att ha olika perspektiv i frågor men att så länge vi är eniga om huvudriktningen så kan skilda åsikter snarare tillföra något.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.