Bo Bergman om engagerade ledare: ”Fler på 80- och 90-talet”

Ledarskap Under en konferens talade kvalitetspionjären Bo Bergman om vikten och kraften av ett engagerat ledarskap. Enligt honom var det vanligare med ledare av högsta nivå på 80- och 90-talet jämfört med nu.

Bo Bergman om engagerade ledare: ”Fler på 80- och 90-talet”
Bo Bergman belyser de fem ledarskapsnivåer som togs fram av John C. Maxwell. Foto: Adobe Stock

Bo Bergman, professor emeritus vid Chalmers tekniska högskola, talade om engagerat ledarskap på SFK:s konferens, världskvalitetsdagen till ära. Enligt honom ligger många utav grundbultarna i det engagerade ledarskapet i psykologiska insikter. Förutom saker som systemförståelse, koll på värderingar och vision, empati och inre motivation måste man veta vad kund och medarbetare behöver och vill ha. Genom sina år som professor och författare har Bo Bergman lärt ut om ett antal teorier kring engagerat ledarskap, men under SFK:s konferens hänvisade han särskilt till den amerikanske författaren John C. Maxwells beskrivning av ledarskap i fem nivåer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

En resa genom fem nivåer

Enligt John Maxwell är ledarskap synonymt med inflytande. Ledare kan öka sin potential genom att begripa och acceptera fem nivåer av ledarskap:

  1. Position. Den mest grundläggande nivån av ledarskap. Människor följer ledaren eftersom de uppfattar att de måste. Ledaren har makten att påverka deras situation och framtid.
  2. Relation. Människor följer ledaren eftersom de vill. Förutom att ledaren har god självkännedom och vet vad man står för och vad andra kan förvänta sig av en så intresserar ledaren sig för dem den leder, och bygger en personlig relation. Ledaren skapar en miljö där folk trivs, känner sig värdefulla och utmanade. Alla vill göra sitt bästa.
  3. Resultat. Ledaren förstår balansen mellan relationerna och visionen. Man kan vara öppen och ärlig för att uppnå resultat. Människor följer ledaren för att den har uppnått resultat och är kompetent i sin roll. Det skapar trovärdighet. Ledaren ställer högst krav på sig själv för att vara en förebild, och tydliggör förväntningar och mål för medarbetarna. Ledaren omger sig med kompetenta medarbetare och kan ta svåra beslut för att uppnå en långsiktig utveckling.
  4. Personlig utveckling. Förutom att ledaren inser att organisationens viktigaste resurs är människor och att rätt ansvar delegeras till rät person vid rätt tillfälle så lyckas ledaren visa att den bidrar till människors utveckling. Folk följer en på grund av det man gjort för dem. Det bidrar till långsiktig framgång för organisationen eftersom alla växer och anstränger sig tillsammans för att uppnå resultat. Ledaren skapar till slut nya ledare genom att stötta och stärka människors självförtroende.
  5. Respekt. Människor följer ledaren på grund av personen man är och vad man står för. Det är den slutgiltiga nivån som man uppnår efter års arbete och dedikation. Ledaren har inte bara bidragit till goda resultat, utan har lämnat ett starkt avtryck i organisationen och kan lämna ansvaret vidare med den personliga flaggan i topp.

Under konferensen ställdes frågan om varför det finns färre fyror och femmor.

– Jag undrar det också! Jag kan inte svara på det. Det finns, men tyvärr är det sällsynt. Och ännu mer sällsynt inom offentlig sektor. Vi behöver mer utav den nivån på ledarskap. Det var längesedan jag var ute i verkligheten, men jag har en känsla av att det fanns fler ledare av högsta nivå på 80- och 90-talet, sade Bo Bergman under konferensen.

Han citerade de fyra sista raderna ur Tao Te Chings 17:e vers och beskrev det som en grundbult i kundfokus. Men några modifikationer krävs för att dagens ledare ska utvecklas i takt med omvärlden.

– Man ska inte bara kunderna i fokus, utan snarare ”kundernas fokus i fokus”, nutida och framtida. Kvalitetsbegreppet har gått från statiskt till att vara dynamiskt.

Lao-Tzu (cirka 500 f.Kr.)

17:e versen ur Tao Te Ching

Engelsk översättning av Stephen Mitchell 1995 (och tolkning av Bo Bergman)

When the Master governs, the people
are hardly aware that she exists.
Next best is a leader who is loved.
Next, one who is feared.
The worst is one who is despised.

If you don’t trust the people,
you make them untrustworthy.

The Master doesn’t talk, she acts.
When her work is done,
the people say, “Amazing:
we did it, all by ourselves!”

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.