Bok som kan optimera verksamheten

Effektivitet – bättre, billigare, snabbare är en handbok vars ledord är effektivitet. Begreppet behandlas ur flera olika aspekter, såsom metodutveckling, organisation, produktion, marknadsanalys, personalutbildning med mera.

– Det är balansen mellan produktivitet och kundvärde som gör en verksamhet maximalt effektiv, säger författaren Bengt Karlöf.

Boken kan användas för att ta reda på om arbetssätten inom företag och organisationer fungerar optimalt. Boken har nyligen getts ut av SIS förlag.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.