Boken som ställer frågor

Varför omorganiseras organisationer så ofta? Varför är arbetslivet inte jämställt ännu? I Organisationsfrågeboken presenteras inga enkla svar utan istället ställs en hel del frågor kring mer eller mindre kontroversiella organisations- och arbetslivsförhållanden. Frågorna är tänkt att fungera som grund för diskussion och ge argument att bearbeta till respektive fråga. Boken kan användas både som lärobok i organisations- och arbetsvetenskap men också på arbetsplatser. Författare är Anders Örtenblad och boken ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.