Bonuslöner ökar produktion

När Huddinge sjukhus införde bonuslöner var målet ökad produktivitet och minskad personalomsättning. Under den första sju månaderna har satsningen gett nästan full utdelning och antalet operationer ökat med drygt tio procent.

Inom sjukvården är det idag ett generellt problem att man tvingas hyra in dyr arbetskraft från bemanningsföretag för att fylla vakanser och klara av operationsköer. Det är bakgrunden till att att man ville införa ett bonuslönesystem för dagkirurgin på Huddinge sjukhus. Genom att effektivisera sin verksamhet kan pengar sparas, som istället delvis kan komma den anställda personalen till godo.

– Bonuslönesystemet innebär bland annat att det blivit lättare med att fylla igen luckor vid till exempel sena återbud. På det sättet effektiviseras arbetet och vi kan utföra fler operationer och därmed utnyttja klinikens resurser bättre, säger Tomas Movin klinikchef på dagkirurgin och initiativtagare till att införa bonuslönesystemet på sin avdelning.

Systemet kan kortfattat sägas bygga på de tre delarna nöjda patienter, prestation och ekonomi. För sjuksköterskorna som deltar i detta nya bonuslönesystem som startade i oktober, har det hittills inneburit cirka 1 000 kronor mer i lön per månad. Dessutom kommer en årsbonus att utbetalas i mars 2002 och den kan uppgå till en halv månadslön.

Modellen har tagits fram av Tomas Movin, divisionens ekonomichef Christina Rosell och personalchefen Eva Thuresson och utarbetats vidare tillsammans med fackliga representanter och personalgruppen. Efter tre månaders intensivt förankrings- och förberedelsearbete var avdelningen redo att prova på modellen.

– Det var viktigt att personalen var med från början, säger Tomas Movin. För att en förändring ska lyckas krävs samtligas medgivande och medverkan.

Arbetsklimatet viktigt

Målet är att genomföra 2 400 operationer per år, vilket innebär cirka 50 operationer i veckan. Av dessa ska 75 procent ske under narkos. Det är ett realistiskt mål som är satt utifrån den kapacitet som finns på kliniken och innebär en ökning med 5 procent mot den tidigare nivån. Under de första sju månaderna systemet varit i bruk har antalet operationer och den totala operationstiden ökat med drygt tio procent. Bonussytemet är byggt så att den maximala ersättningen är tio procent av klinikens totala lönekostnad på 6 miljoner kronor. Med andra ord kan det ge ett maximalt utfall på 600 000 kronor. Ersättningen är kollektiv och omfattar all personal och baseras på respektive månadslön. För att erhålla årsbonus ska man ha varit anställd hela kalenderåret.

Hittills har avdelningens personal i stort sett nått sina mål genom att arbeta lite smartare. Man har blivit bättre exempelvis på att ringa in patienter och fylla upp luckor, så att fler patienter kan behandlas och operationssalarna utnyttjas bättre.

– Jag tror att vi kan förbättra oss ytterligare eftersom bonuslönen ger ett incitament till förbättringsarbete. På vägen till målet har det också skapats en bra anda och ett sammansvetsat arbetslag, fortsätter Tomas Movin.

Minskad personalomsättning

Tomas Movin ser i förlängningen av detta nya system också möjligheten att personalomsättningen minskar och att kliniken i allt större utsträckning kan i frångå tillfällig extern rekrytering av sjuksköterskor. Därmed minskar en del av klinikens utgifter. Inga farhågor om kvalitetssänkningar har heller besannats och man kommer också följa upp om risken för komplikationer påverkats. Även om operationsfrekvensen är stor finns det inte heller några indikationer på stress.

Tomas Movin hoppas i framtiden på ytterligare effektivisering. Han hoppas också kunna integrera läkarna i systemet. Dessutom kommer förmodligen systemet att införas på andra enheter. De följer just nu projektet med stort intresse.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.