Bonuspeng till kommunanställda

I Lidköpings kommun får personalen bonuspengar om de gör ett bra jobb. Men för personalen är det inte pengarna som är det viktigaste, de är mer glada över det ökade inflytandet.

Om personalen i Lidköpings kommun gjort ett bra arbete och det finns pengar över så delas en bonuspeng ut. Gatukontoret har sedan 90-talet arbetat med bonuslönerna, men de senaste åren har även enheterna inom vård och omsorg haft möjlighet till bonusar, skriver suntliv.nu.

Bonuspengarna på enheten delas lika utifrån hur mycket man jobbar. 12 000 kronor per år är det högsta beloppet som delas ut, men hur mycket pengar det blir i slutändan beror på tre faktorer. Man ser till hur arbetsmiljön har utvecklats, hur nöjda brukarna är samt om det finns något överskott i budgeten.

Inflytandet viktigast

När det gäller ekonomin får personalen rapport varje månad hur det går och de har själva möjlighet att välja till exempel om de ska ta in en vikarie när någon är sjuk. Om de inte tar in en vikare, så kan det spara pengar. Men det kan å andra sidan leda till att arbetsmiljön försämras och att brukarna blir mindre nöjda.

För suntliv.nu berättar undersköterskan Liselott Hultberg att hon inte lägger så stor vikt vid pengarna. Det som betyder mer är att de fått mer inflytande och information om hur det går för just deras enhet.

Brukarna nöjda

Magnus Ljungberg som är ekonom på vård- och omsorgsförvaltningen berättar för suntliv.nu att bonussystemet har fått positiva effekter. Utifrån enkäter som brukarna får svara på vet de att de är nöjda och saker som kommit fram i dessa undersökningar har också lett till förändringar i verksamheten som är till direkt fördel för dem.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.