Bort från stuprören

Många upplever problem med att jobba över organisationsgränserna. Det är lätt att fastna i stuprören, vilket för med sig stora kvalitetsproblem. Författarna bakom en ny bok lyfter upp den gränsöverskridande chefen som en lösning.

Bort från stuprören

Ärenden som faller mellan stolarna, individer som hamnar i kläm. Bristande samordning mellan verksamheter inom välfärdssektorn lyfts ofta upp som ett problem.

Forskarna Jan E Persson och Ulrika Westrup från Lunds universitet har över tolv års erfarenhet av att studera gränsöverskridande arbete inom till exempel skola, socialtjänst och sjukvård.

I boken Gränsöverskridande chefskap (Studentlitteratur) skriver de om vilka krav den här typen av organisationer ställer på cheferna, som bland annat behöver vara duktiga på att förankra sitt arbete även utanför den egna verksamhetens väggar och koordinera arbetsinsatser.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.