Botkyrka– långt ifrån lagom

Botkyrka tog i år hem priset Sveriges Kvalitetskommun 2003. De hade tuff konkurrens från Trollhättan, Kalix, Nacka och Västerås, men fick priset för sitt demokratiarbete, sin kreativitet och för sin vilja och sitt mod att våga förändra.

Botkyrka kommun ligger mellan Stockholm och Södertälje och är med en medelålder hos invånarna på 36 år, en av landets allra yngsta kommuner. Cirka en tredjedel av invånarna är födda utomlands eller är utländska medborgare och totalt bor människor från drygt 100 olika länder inom kommunens gränser. Det är alltså en mycket ung och mångkulturell kommun som blev årets kvalitetskommun och de förutsättningarna är också något som präglar kommunens arbetssätt.

Dialog för engagemang

Att kommunikation är det bästa sättet att skapa engagemang är något som man är övertygad om i Botkyrka. Både möjlighet till dialog och kommunal service ska finnas nära invånarna och därför har man dragit igång en rad olika demokratiprojekt. Medborgarna ska kunna lämna in förslag till kommunfullmäktige och man ordnar kaféer där invånarna kan diskutera aktuella frågor med kommunens politiker. Botkyrka har ett ungdomsfullmäktige och har satsat på att bygga medborgarkontor i alla fem kommundelar. På medborgarkontoren kan kommuninvånarna få hjälp med kommunalservice, rådgivning och försäkringsärenden samt med andra tjänster som rör kontakten med myndigheter.

Öppen anda

I Botkyrka vill man ha en anda av öppenhet. Det ska vara okej att göra saker på ett nytt sätt och att pröva idéer utanför den gängse normen. Kommundirektör Palle Lundberg tror att kommunens unga och mångkulturella struktur har gjort att öppenhet och entreprenörsanda blivit en medveten strategi.

– Vi jobbar mycket med att delaktighet och dialog ska bli en naturlig del av samhällsbyggandet och med att utveckla en anda av öppenhet och energi där det finns mod att våga förändra, exempelvis gäller det att ta tillvara på eldsjälar och ge dem ett stort utrymme, säger Palle Lundberg.

Flerårsplaner

Kommunens viktigaste styrdokument är flerårsplanen. Utifrån verksamheternas förutsättningar, politiska ambitioner och omvärldsfaktorer lägger man upp övergripande mål och ekonomiska ramar som blir styrande för kommunen under en fyraårsperiod. Tanken är att tydliggöra vilka förändrings- och utvecklingsfrågor som är viktiga och ska lösas under perioden samt att identifiera och bestämma strategiska vägval. Processen sker i samverkan med politikerna och medborgarna. Bland annat anordnar kommunen rådslag om framtiden där föreningar, näringsliv, personal och enskilda medarbetare kan ge sina synpunkter på kommunens långsiktiga verksamhet.

Målen följs regelbundet upp så att man kan se om verksamheten går i rätt riktning.

– Att kombinera tydlig målstyrning och ordning och redan med ett offensivt tänkande där det är okej att prova nya saker tror jag är ett framgångskoncept, konstaterar Palle Lundberg.

Fakta

Fakta – Priset

I år är första gången som priset Sveriges Kvalitetskommun utses. Priset delas ut till den kommun som är mest framgångsrik när det gäller att skapa bra levnadsförhållanden för människorna som bor där och som bäst utvecklar och förbättrar sitt arbete systematiskt. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram goda kommunala exempel och att inspirera till fortsatt kvalitetsutveckling i svenska kommuner. Priset delas ut av Svenska Kommunförbundet, LO, SACO, SNS, Föreningssparbanken och KPMG och kommer i fortsättningen att utses vartannat år.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.