Bra för lönsamheten att satsa på personalen

Långsiktighet och arbetstillfredsställelse, det är grunden i Kristina Alsérs ledarskap. Tillsammans med 19 medarbetare driver hon miljöteknikföretaget Mercatus Engineering och hon är övertygad om att ett företag utvecklas bäst i ett klimat där individen kan växa och trivas.

Det lönar sig att arbeta med hållbar utveckling, både ur ett kvalitet- hälso- miljö- och ekonomiperspektiv. Det är Mercatus Engineerings vd Kristina Alsér säker på.

– Jag tror på att arbeta långsiktigt och skapa en bra arbetsplats där medarbetarna trivs och drar åt samma håll. Man kan tjäna pengar kortsiktigt på att slita ut sina medarbetare, men i längden blir det en väldigt dålig affär.

Medarbetarna i fokus

Mercatus Engineering tar fram systemlösningar för rening och recirkulering av industriellt processvatten till bland annat tillverkningsindustrin, men de är också väl kända för sitt hållbarhetsarbete. Kundseminarier, där de berättar om sin organisation och sitt arbete med kvalitet- miljö- och hälsofrågor är ofta fullbokade och studiebesök på företaget är en företeelse som blivit allt vanligare.

– Att utgå från medarbetarnas kreativitet och kompetens har varit den röda tråden i verksamheten sedan starten för 30 år sedan, men det var inte förrän i mitten av 1990-talet när företaget växte som vi blev tvungna att arbeta mer systematiskt med organisation och med att få alla att dra åt samma håll, berättar Kristina Alsér.

Storsatsning i teambuilding

Företaget har investerat både tid och pengar i att skapa ett bra arbetsklimat som präglas av tillit och omtanke, öppenhet och respekt.

Under ett år tillbringade personalen en och en halv dag i månaden i skogen tillsammans med beteendevetare och äventyrare för att genom olika övningar bygga en stark sammanhållning och tillit i gruppen, våga säga ifrån och lära sig att spränga gränser.

Målet var att bygga en tillåtande och bekräftande kultur och processen hålls vid liv genom god information och ständig kommunikation. Exempelvis har man gemensam frukost varje morgon. Att skapa möjligheter till sammankomster där personalen kan prata och umgås är något som Kristina Alsér tror är mycket viktigt för stämningen på en arbetsplats.

Säger ifrån

Trots att det varit lågkonjunktur har företagets omsättning ökat från 28 till 37 miljoner kronor de senaste tre åren och Kristina Alsér är övertygad om att det hänger ihop med personalsatsningen. Alla strävar idag åt samma håll, har gemensamma visioner och hjälps åt för att nå uppsatta mål.

Medarbetarna vågar säga ifrån när de tycker att något är tråkigt. Genom att få reda på vad var och en tycker är intressant kan arbetet omfördelas så att alla får göra vad de själva tycker är mest spännande.

– Vi har blivit av med många energitjuvar, alla arbetar mer effektivt och med bättre resultat när de får göra sådant som de själva tycker är roligt, det är bara ett exempel på hur ett öppet arbetsklimat kan effektivisera en organisation, menar Kristina Alsér.

Börja med personalen

Det finns ingen företagslednings som skulle hävda att personalen inte är en viktig resurs, men enligt Kristina Alsér måste man också visa det i handling. Man måste vara modig som ledare, våga släppa loss kreativiteten och lita på sina medarbetare, inte bara göra som man alltid gjort.

Hållbarhets- och personalarbetet har inte flutit smärtfritt alla gånger. Två steg framåt har inneburit ett tillbaka. Det har helt enkelt varit blod svett och tårar.

– Det är mycket lättare att öka effektiviteten genom att köpa in nya maskiner, efter intrimningen trycker man på en knapp och så är det klart. När det gäller människor är det i en process. Människor mognar i olika takt, man får inte något snabbt resultat och det är viktigt att vänta in så att alla hänger med. Men har man tålamod och är uthållig kommer resultatet.

Formulera vision

Kristina Alsér tror att det mest primära i ett utvecklingsarbete är att formulera en tydlig vision och att skapa en gemensam värdegrund. På så sätt visar man vilket förhållningssätt som gäller i verksamheten, sätter upp spelregler och visar var man är på väg. På Mercatus Engineering baseras värdegrunden på de tre orden omtanke, öppenhet och respekt, men att bara spalta upp några ord räcker inte menar Kristina Alsér. Det gäller att verkligen penetrera dem, vad innebär respekt, vad menas med öppenhet, gäller det även när något gått dåligt?

Mercatus Engineering är kvalitet-, miljö- och hälsodiplomerade, men Kristina Alsér vill ogärna dela upp det olika momenten, utan ser snarare allt arbete som en integrerad helhet.

– Men för att få något att hända på miljö eller kvalitetfronten tror jag att personalen måste må bra. Fungerar inte arbetsplatsen spelar det ingen roll hur mycket kvalitetsarbete du än har, det kommer att bli låga resultat. Det primära är att ta hand om sina medarbetare.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.