Bra förbättringspaket för offentlig sektor

Recension Digitalisering, mindre resurser och en åldrande befolkning är några faktorer som skapat ett stort behov av systematisk kvalitetsutveckling i den offentliga sektorn. I boken "Leda för kvalitet" har författarna skapat ett utmärkt förbättringspaket för offentlig sektor.

Bra förbättringspaket för offentlig sektor
Boken Leda för kvalitet är en bra verktygslåda för offentlig sektor, skriver Bengt Klefsjö.

Boken ”Leda för kvalitet” syftar främst till att ge chefer och verksamhetsansvariga förståelse för hur modern kvalitetsutveckling kan tillämpas i offentlig verksamhet samt ge inspiration och förslag på lämpliga angreppssätt. Man vill ge en helhetsbild över centrala frågor som välfärdens leverantörer behöver ställa sig.

Författarna tar på ett strukturerat och oftast lättläst sätt upp många centrala begrepp. Hit hör vision och verksamhetsidé, aktivt och engagerat ledarskap och medarbetarskap, förbättringskultur, förbättringskunskap, förbättringsarbete och PDSA-cykeln, samt mått, mätningar och variation.

Begrepp, arbetssätt och verktyg som presenteras illustreras med exempel från offentlig sektor. Varje kapitel avslutas med en ”sammanfattning av centrala poänger i kapitlet” och några motiverade tips till fördjupad läsning.

Viktigt med delaktighet

Boken trycker på vikten av systematik i förbättringsarbetet så det inte blir engångsinsatser och ”skyltfönsterverksamhet”. men den poängterar även vikten av delaktighet av alla (även chefer), den svåra uppgiften att fånga det osynliga lärandet som sker bland individer och göra det till organisatoriskt lärande.Lika vikigt är en bra diskussion om mätningar och vikten av att analysera mätvärden över tid för att förstå variation.

Boken lyfter också fram processbegreppet och illustrerar tydligt de problem som uppstår när en process skär genom olika ”stuprör” eller avdelningar.

På några ställen bör formuleringarna tänkas igenom lite till. Till exempel skiljer man förtjänstfullt på ”chef” och ”ledare”, men rör sedan till det lite när begreppen används.

Svåra begrepp

Processbegreppet är svårt för många och då gäller det att vara konsekvent med användandet. Personligen skulle jag undvika begrepp som ”visionsprocess” och att skriva att ”ledarskap är en process”. I boken diskuteras svårigheten med vissa begrepp i offentlig sektor, däribland kundbegreppet. Men sedan slarvar man ibland och jämställer det för mig snävare begreppet ”brukare” med ”kunder”.

Tillitsbaserad styrning och ledning, som regeringen för närvarande satsar på, ses i boken som en väg framåt. Jag kan instämma i det, men samtidigt är för mig begrepp som ”medborgarfokus, öppenhet, delegering, helhetsansvar samt kunskap och tillit” i högsta grad delar av modern kvalitetsutveckling.

Boken kompletteras med en arbetsbok av samma författare som med väl valda diskussionsfrågor och praktiska tillämpningar för den egna organisationen underlättar det praktiska arbetet och fördjupar personligt och organisatoriskt lärande.

Utmärkt förbättringspaket

Digitalisering, mindre resurser och en åldrande befolkning är några faktorer som skapat ett stort behov av systematisk kvalitetsutveckling i den offentliga sektorn. ”Systematiskt kvalitetsarbete” är dessutom lagstadgat för viktiga områden inom offentlig sektor via skollagen, hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen.

Tillsammans med arbetsboken har man i ”Leda för kvalitet” skapat ett utmärkt förbättringspaket för offentlig sektor.

Fakta

Leda för kvalitet

Författare: Mattias Elg, Marianne Sennehed Petersson & Carina Brofeldt (2019).
Förlag: Kommlitt, Helsingborg, 130 sidor.
ISBN 978-91-7251-209-2

Plus och minus med boken:

+ Ger en bra bild över hur modern kvalitetsutveckling kan tillämpas i offentlig verksamhet

+ Lyfter fram och exemplifierar både möjligheter och svårigheter

+ En kompletterande arbetsbok ger bra stöd i det praktiska arbetet.

– Många bilder är svårtolkade och svårlästa med alltför för liten text. Och varför ha gröna rubriker på vissa ställen när det ger dålig kontrast?

Bengt Klefsjö, Professor emeritus i kvalitetsteknik och hedersdoktor vid Mittuniversitetet.

 

 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.