Bra grejer smittar av sig

Ledare Frustration. Den kan alstras när man utsätts för personlighetstester som vi skriver om i nr 4 av Kvalitetsmagasinet.

Bra grejer smittar av sig
Catharina Byström, chefredaktör.Catharina Byström, chefredaktör. Foto Mikael Sjöberg.

Förutom färgtesterna där du får veta om du är Tant Brun, Tant Grön, Tant Gredelin eller Farbror Blå, så finns det tester där du symboliskt liknas vid ett djur. Syftet med den här typen av tester är att vi ska lära känna varandra lite bättre på jobbet, få koll på olikheter och varför man reagerar på olika saker. En gång fick hela avdelningen jag jobbade på göra djurtestet. Men han som initierat det hela, vår direktör till chef, blev topp tunnor rasande när han anklagades för att vara en krokodil – ett djur med stor käft men små öron. Det stämde inte alls med hans självbild, han vägrade acceptera detta och i flera år hade han svårt att bli av med sin krokodilimage som han tyvärr på eget bevåg råkat skapa. Inte heller blev den redan dåliga stämningen bättre.

Senare lärde jag mig att man måste vara spiksäker på vad resultatet ska användas till och veta hur det ska hanteras, innan man gör en undersökning. Det kanske inte alltid blir som man har förväntat sig. Att fråga sina kunder, medarbetare eller uppdragsgivare kan vara överraskande.

Överraskande intressant är också vår enkät som vi skickade ut till er läsare om kvalitetsrollen. Man blir solskensglad av att läsa att trivseln verkar vara på topp och nöjdheten med det jobb man utför är hög. Dessutom är potentialen stor och framtidsutmaningarna både spännande och lite skrämmande.

Oro kan också spåras i en del av de öppna svaren. Här identifieras visserligen massor av utvecklingsområden men även en del irritation lyser igenom. I reflektionen ”Ledningen behöver öka sin förmåga att förstå att engagemang inte kan skapas via regelstyrning och instruktioner i överflöd” kan man ana en hel del frustration.

Den ledningen behöver inspireras av Thomas Dimmings krönika. Leta inte fel. Leta istället aktivt efter de som gör rätt. Bra grejer smittar nämligen av sig. Oavsett om det är Farbror Blås eller Tant Gröns beteende som är idealet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.