Bra vård för äldre uppmärksammas

Palliativa resursen i Eslövs kommun har fått ta emot BraVås hedersutmärkelse för arbetet med att förbättra vården vid livets slut. Samtidigt delas också ett hedersomnämnande ut till Carema äldreomsorg i Östersund.

Föreningen BraVå vill genom utmärkelsen stimulera till fortsatt förbättringsarbete inom äldreomsorgen och uppmuntra utvärderingar med utgångspunkt från den äldre och dess närstående. Verktyget BraVå innehåller 18 kvalitetskriterier för att säkra bra vård för äldre. Verktyget kan användas av såväl personal och närstående som kommuner och landsting.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.