Branscherna med drygaste cheferna

Ledarskap En ny branschjämförelse från Brilliant Future visar vilka branscher som har de sämsta, minst stöttande och mest respektlösa cheferna – enligt medarbetarna själva.

Branscherna med drygaste cheferna
Nu vet vi vilka branscher som har de värsta cheferna. Foto: Adobe Stock

Nu vet vi vilka branscher som har de värsta cheferna. Det svenska SaaS-bolaget Brilliant Future har gjort en stor kartläggning på kvantitativa data från över 200 000 svar från medarbetarundersökningar. Den visar bland annat att ungefär 1 av 5 – 23 procent – av medarbetarna inom transportsektorn, tillverkningsindustrin och grossistbranschen inte anser att deras chefer leder arbetsgruppen på ett bra sätt.

Det placerar dessa branscher i botten av rankningen. I branscherna för finansiella tjänster och försäkring, teknik, innovation och IT samt fastighetsförvaltning är motsvarande siffra närmare 1 av 10, cirka 15 procent.

– Gemensamt för de branscher som ligger sämst till är att det består av branscher med fysiskt krävande arbeten, där chefen inte alltid är närvarande eller tillgänglig. En gemensam nämnare för de branscher som ligger bäst till är tvärtom, att de branscherna består av tjänstemän utan fysiskt krävande arbete i lika stor utsträckning, där chefen kanske oftare är lättare att nå i det dagliga arbetet. För att komma åt problemet behöver chefer och ledare agera för att vara mer närvarande och ge mer stöd till medarbetarna, säger Sofie Johansson, expert på medarbetarundersökningar på Brilliant Future, i ett pressmeddelande.

Respektlösa chefer som inte stöttar

Kartläggningen visar även att närmare 1 av 10 i alla branscher saknar stöd från chefen när de behöver det. Allra minst stöd från chefen får medarbetarna i bland annat transportbranschen och branschen för grossistverksamhet. Ungefär lika många anser att chefen är respektlös i transportbranschen och grossistbranschen, vilket återigen borgar för en bottennotering bland branscherna.

– Att så fundamentala delar som stöd och respekt från chefen saknas är riktigt illa, och det här visar hur viktigt det är att kontinuerligt undersöka medarbetarupplevelsen och synen på ledarskapet, kommenterar Sofie Johansson.

– Det gör det möjligt att kartlägga vad företaget redan gör bra och vad som måste förbättras. Genom att agera utifrån datadrivna insikter kan man med större säkerhet fatta beslut som stärker affären. Våra data visar gång på gång att ett högt medarbetarengagemang och ett starkt ledarskap är de viktigaste faktorerna för att skapa lojala kunder och lönsamhet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.