Breddat kvalitetsbegrepp i reviderad ISO 9001

Standarder Standardernas standard ISO 9001 har för varje revidering fått allt tydligare krav på ständiga förbättringar. Med den revidering som nu påbörjats kommer kvalitetsbegreppet troligen att breddas ytterligare och ännu större fokus sättas på områden som digitalisering, hållbarhet och globala värdekedjor.

Breddat kvalitetsbegrepp i reviderad ISO 9001
Ulrika Edholm, projektledare vid Sis.

Sedan ISO 9001 första gången fastställdes 1987 har den genomgått upprepade revisioner – 1994, 2000, 2008 och 2015. Även 2018 genomfördes mindre justeringar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

– Den stora förändringen skedde 2015. Det var då som ISO 9001 fick samma övergripande struktur, så kallad High Level Structure, som övriga ledningssystemstandarder, säger Ulrika Edholm, projektledare på Svenska Institutet för Standarder (SIS).

För varje revision har standarden också utvecklats till att bli ett allt mer konkret förbättringsverktyg med tyngdpunkt på kundens behov – nu och i framtiden. Redan år 2000 kompletterades standarden till exempel med den så kallade PDCA-metoden (Plan, Do, Check, Act).

– Därmed har det automatiskt blivit ett tryck på ständiga förbättringar – hur organisationen säkrar sina leveranser och tillgodoser kundernas behov även framåt i tiden. Inte minst de interna revisionerna har visat sig vara ett utmärkt forum för att diskutera förbättringar och få förankring för nya idéer och förbättringar i hela organisationen, säger Ulrika Edholm.

Stora företag har tryckt på

Men med tanke på att omvärlden förändras har Sverige sedan flera år lyft fram behovet av modernisering av standarden. Stora företag som Volvo, Scania och Ericsson har också efterlyst en revidering av standarden i syfte att bredda kvalitetsbegreppet med större fokus på områden som digitalisering, hållbarhet, inklusive Agenda 2030, och globala värdekedjor.

I våras skickade så den svenska kommittén för ISO 9001 in en skrivelse till ISO som i slutet av juli tog ett majoritetsbeslut om att inleda en revidering. Arbetet leds av det kanadensiska standardiseringsorganet genom kommittén ISO/TC176 Quality Management and Quality Assurance och följs av en svensk spegelkommitté med 33 personer från 25 organisationer.

Men dörren står öppen för fler – alla som är intresserade kan delta i den nationella kommitén, förklarar Ulrika Edholm.

– Det är öppet att medverka och bidra till projektet på den nivå som passar – antingen genom att delta aktivt eller bara vara med och lyssna på de möten som till stor del sker digitalt. Ju tidigare man går med, desto större möjligheter har man att påverka, säger hon.

Generell genomgång

Hur ISO 9001 kommer att förändras på detaljnivå återstår att se. Men helt klart blir det en generell genomgång av hela innehållet med förtydliganden inom olika områden.

– Den generella strukturen för ledningssystemstandarderna har också uppdaterats på senare tid, vilket kräver vissa justeringar av ISO 9001, förklarar Ulrika Edholm.

Från ISO:s sida har man även gått ut med löftet om att alla standarder – såväl produktstandarder som ledningssystemstandarder – ska genomgå en översyn utifrån ett klimatperspektiv.

– Det gäller även ISO 9001 som med tanke på den breda användningen internationellt med rätt justeringar kan få stort genomslag på det globala klimatarbetet, påpekar Ulrika Edholm.

Kommer ta tid

Totalt deltar representanter från 92 länder aktivt i revideringsarbetet samt 32 så kallade ”observing members”. Någon tidsplan är ännu inte fastlagd, men redan 2024 bedöms ett första utkast vara klart.

– Men med tanke på att så många länder ska komma överens kommer det att ta lite tid. Min gissning är att en ny version av ISO 9001 kommer att vara fastställd tidigast i slutet av 2025, säger Ulrika Edholm.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.