Brett grepp om ständiga förbättringar

För den som står i bergrepp att starta en förbättringsresa kan denna bok ge inspiration och fördjupad insikt om hur man jobbar med ständiga förbättringar.

Lars Sörqvist har tagit på sig uppgiften att ”täcka in det mesta och viktigaste inom förbättringsområdet” på ett utmärkt sätt. I bokens första två delar (19 kapitel) beskriver han arbetet med att förbättra, identifiera och lösa problem. I ett avslutande kapitel beskrivs hur förbättringsverktyg används.

Författaren riktar sig i första hand till verksamma i företag och organisationer. Boken ger en behändig överblick över området och borde bli mycket användbar som referensbok från ett genomförandeperspektiv. I de första två delarna poängteras och diskuteras på ett ingående sätt svårigheterna i samspelet mellan behovet av förbättringar och att sedan verkligen genomföra dessa. Det borde ge fördjupad förståelse och kunskap till dem som påbörjat en förbättringsresa och därmed känner igen de problem som behandlas.

Boken borde också kunna ge inspiration även till dem som inte påbörjat en förbättringsresa, till exempel studerande på högskolor, men de har också användning av böcker som ger fördjupningskunskaper om exempelvis förbättringsverktyg.

Sörqvist har ”utifrån egna erfarenheter” format boken, vilket är en fördel. Det innebär givetvis också att den inte kan bli heltäckande. I mitt tycke har två aspekter inte behandlats utan den inspiration som märks i boken som helhet. Författaren närmar sig förbättringsarbetet utifrån metod och genomförarperspektiv och inte från det strategiska ledningsperspektivet. En fördjupning om behovet att angripa förbättringar utifrån kundstyrda affärsplaner (motsvarande) bör vara ett givet förbättringsprojekt inför kommande upplagor. Vidare kan erfarenheterna från forskning om tjänsteföretag komplettera framställningen.

Dessa aspekter skymmer dock inte mitt positiva helhetsintryck och jag önskar författaren lycka till i sina ansträngningar att samla på sig ytterligare erfarenheter inför kommande upplagor.

Fakta

Ständiga förbättringar

Författare: Lars Sörqvist

Förlag: Studentlitteratur

ISBN 91-44-0359-8

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.