Brist på beröm ökar risken för sjukdom

För lite beröm ökar risken för att drabbas av sjukdomar. Det visar en studie som Norska arbetsmiljöverket genomfört. Enligt studien är var tionde anställd i riskzonen för att bli sjuk för att de upplever att det inte råder balans mellan arbetsinsatsen och uppskattningen från chefen. Största riskgruppen utgör de som arbetar i en miljö där de aldrig får belöning samtidigt som de lägger ned ett stort engagemang i jobbet och har svårt att sätta gränser för sig själv. Här är hälsorisken dubbelt så stor som för grupper med bättre balans mellan arbetsinsats och belöning. Undersökningen visar också att bristen på beröm blir större ju högre upp i hierarkin man kommer, uppger norska tidningen Aftenposten.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.