Brist på teknisk kompetens bromsar fordonsindustrin

Kompetensutveckling Det finns ett stort behov av att utveckla användningen av robotsystem och intelligent teknik inom fordonsindustrin – inte minst för att automatisera den komplicerade slutmonteringen. Men bristen på bland annat teknisk kompetens bromsar omställningen.

Brist på teknisk kompetens bromsar fordonsindustrin
Många moment i slutmonteringen görs fortfarande manuellt. Foto: Stock Adobe.

Robotar och olika typer av intelligent teknik används i allt större utsträckning inom fordonsindustrin som ett sätt att effektivisera produktionen, minska kostnaderna och utveckla verksamheten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Men även om tillverkning av till exempel karosser redan i dag är högt automatiserad görs stora delar av slutmonteringen fortfarande nästan helt manuellt. Produktvariationen är stor och många moment kräver hög precision och fingerfärdighet, vilket innebär många utmaningar för automatisering.

– Att automatisera slutmonteringen påverkar hela verksamheten. Det krävs förändringar i hur produkten designas och förbereds i olika led, och det finns genomgående en osäkerhet kring vilka de långsiktiga konsekvenserna i organisationen kommer att bli, kommenterar Simon Larsson, forskare och socialantropolog på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Mindre företag har fördel

Tillsammans med Kristofer Bengtsson, docent i elektroteknik på Chalmers tekniska högskola, har han genomfört en studie om möjligheterna att använda robotsystem i produktionen fullt ut.

26 chefer och forskare inom fordonsindustrin har intervjuats och uppger genomgående att det krävs teknikutveckling och ökad teknisk kompetens inom automation för att omställningen ska kunna ske på ett effektivt sätt.

Studien identifierar också avgörande skillnader mellan större, mer traditionella fordonstillverkare och nya uppstickare.

– De stora fordonstillverkarna har oerhört stora produktioner och många avdelningar, vilket kan göra det svårt att ta ett samlat grepp för hela organisationen för den här typen av övergripande förändringsarbete. Där kan mindre företag ha en fördel när det handlar om omställning till automatisering, säger Simon Larsson.

Mellancheferna mest negativa

Men det finns också andra hinder på vägen. Av studien framgår till exempel att mellancheferna överlag är mest negativa. Det beror huvudsakligen på att de ser större risker med att introducera oprövad teknik eftersom det är deras ansvar att produktionen flyter på utan avbrott.

Forskarna pekar även på de begränsningar som finns med så kallade kollaborativa robotar, alltså robotar som arbetar tillsammans med människor, samt självgående robotar som genomför olika transportuppdrag. Den typen av teknik används i nuläget främst på ett sätt som efterliknar traditionell automation. Det innebär att robotarna endast utför enklare uppgifter och saknar flexibilitet.

– Det behövs nya typer av intelligent styrning som är mer effektiv och som kan klara oförutsedda händelser, interagera med både människor och andra robotar samt utföra mer komplexa operationer. Sådan flexibilitet kan endast uppnås med ett ai-drivet kontrollsystem samt avancerade sensorer, säger Kristofer Bengtsson.

Här finns rapporten.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.