Bristande kvalitet på sjuksköterskors specialistutbildningar

Förbättringsarbete Av 134 specialistutbildningar för sjuksköterskor, får 79 omdömet bristande kvalitet enligt den utvärdering som nyligen genomförts. Resultatet är mycket allvarligt, anser Svensk sjuksköterskeförening.

Av 134 specialistutbildningar för sjuksköterskor får 79 utbildningar omdömet bristande kvalitet, 48 får omdömet hög kvalitet och endast 7 det högsta omdömet, mycket hög kvalitet. Det visar resultatet av Universitetskanslersämbetets senaste utvärdering. Samtidigt visar forskning på ett direkt samband mellan sjuksköterskans kunskap och patienternas möjlighet till överlevnad, symtomminskning och välbefinnande.

Framförallt är det den verksamhetsförlagda utbildningen som innehåller stora brister. Till exempel handleds sjuksköterskor inte sällan av sjuksköterskor som själva saknar specialistkompetens.

– Det här är mycket allvarligt, men det är också en bra utrymme för förbättringsåtgärder, säger Ing-Marie Moegelin, sakkunnig utbildningsfrågor på Svensk Sjuksköterskeförening.

En förbättringsåtgärd som Svensk Sjuksköterskeförening har påtalat i flera år är att upprätta ett nationellt samverkansorgan som ansvarar för att utbildningarna håller samma höga kvalitet oavsett var de bedrivs.

– En orsak till att många utbildningar har bristande kvalitet är att varje enskilt lärosäte har svårt att säkerställa hög kompetens för varje område. För att det ska bli bra krävs en större samverkan där olika lärosäten delar med sig av sin kompetens, säger Ing-Marie Moegelin.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.