Bristande ledning leder till bristande offentlig upphandling

Upphandling Potentialen i offentlig upphandling utnyttjas inte full ut idag. Det visar en rapport från Upphandlingsmyndigheten. Den främsta orsaken är bristande ledning och styrning av inköpsverksamheten.

Bristande ledning leder till bristande offentlig upphandling
Inger Ek är generaldirektör vid Upphandlingsmyndigheten. Foto: Jenny Drakenlind

Varje år görs upphandlingspliktiga inköp till ett värde av över 800 miljarder kronor. Det motsvarar en sjättedel av BNP. Upphandlingsmyndigheten frågade i oktober 2022 över 700 myndigheter, regioner, kommuner och offentligt ägda bolag hur de arbetar med sina upphandlingar. Resultatet presenteras i Nationella upphandlingsrapporten, tillsammans med resultatet av en undersökning av näringslivets bild av offentlig upphandling.

– Det finns flera områden där den offentliga upphandlingen kan och behöver utvecklas för att bli mer träffsäker – det vill säga möta behoven och samtidigt vara effektiv, hållbar och uthållig. Inte minst gäller det ledning och styrning som är ett ansvar för den högsta ledningen i upphandlande organisationer, säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Ledning och styrning är framgångsfaktorer

Det finns ett tydligt samband mellan ledning och styrning av inköpsverksamheten och förutsättningarna att göra träffsäkra upphandlingar. Ledning och styrning är dessutom ett område där skillnaderna mellan olika organisationer är stora.  

Ett av områdena är inköpsledning. Träffsäkra upphandlingar förutsätter en ändamålsenlig inköpsledning, något som saknas i många upphandlande organisationer idag. Ett annat område är marknaden. Enligt rapporten måste det finnas företag som både vill och har rätt förutsättningar för att delta i upphandlingar. Företagens syn på den offentliga upphandlingen har betydelse för viljan att lämna anbud.

Upphandlingsmyndighetens resultat visar också att regionernas och de offentliga bolagens upphandlingar mest träffsäkra. Kommunernas och de statliga myndigheternas upphandlingar är minst träffsäkra.

– Vår analys visar att regionerna har en betydligt bättre styrning och organisering av inköpen jämfört med exempelvis statliga myndigheter som därför har mycket att vinna på att se över hur de arbetar med inköpen, säger Fredrik Flodin, projektledare på Upphandlingsmyndigheten och ansvarig för rapporten.

Läs hela rapporten här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.