Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Bristande styrning av E-delegationen

Verksamhetsutveckling Det finns stora effektiviseringsmöjligheter med e-förvaltning. Men om möjligheterna ska kunna förverkligas fullt ut krävs mer samlad politisk styrning.

Det konstaterar Statskontoret i sin utvärdering av E-delegationen. Utvärderingen visar att e-förvaltning är centralt för den förvaltningspolitiska utvecklingen. Det främjar högre effektivitet och kvalitet samt nya möjligheter för både den offentliga förvaltningen, medborgare och företag.

Myndighetschefer anser också att e-förvaltning är en viktig fråga, men de har ett stort behov av stöd, såväl tekniskt som juridiskt. För att åstadkomma en digital samverkan i statsförvaltningen krävs därför att den gemensamma e-utvecklingen prioriteras av regeringen som helhet.

E-delegationen, med uppgift att effektivisera och utveckla e-förvaltning, har byggt upp kunskap och kompetens i form av vägledningar och riktlinjer som är väl spridda och använda i statsförvaltningen. Men utvärderingen visar också att regeringen brustit i sin styrning av E-delegationen, vilket bidragit till otydligheter i ansvar, roller och prioriteringar.

Statskontoret föreslår därför att en utredning tillsätts som får i uppdrag att beskriva hur systemkostnaderna inom den offentliga förvaltningen kan minska och hur de hinder för digital samverkan som fortfarande finns kan överbryggas. Statskontoret föreslår också att regeringen säkerställer en långsiktighet i arbetet med kompetensstöd och vägledning genom att fördela denna uppgift till en eller flera myndigheter.

– Digitaliseringsfrågan är en strategiskt viktig fråga för statsförvaltningen och dess utveckling. Digital samverkan är outnyttjad i stora delar och nu är tiden mogen att ta nästa steg, säger Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson.

Läs hela rapporten här.

Fakta

E-delegationen

E-delegationen tillsattes 2009 för att driva på och koordinera myndigheternas arbete med e-förvaltning i statsförvaltningen. Delegationen består av 16 myndigheter och en representant för Sveriges Kommuner och Landsting. E-delegationen avslutar sitt arbete den 31 december 2014 enligt regeringens direktiv.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.