Brister i myndigheternas e-tjänster för företagare

Digitalisering Föråldrade it-lösningar, manuell hantering, fragmenterad styrning. Svenska myndigheter kan göra mer inom digitalisering för att underlätta för företagen, anser Riksrevisionen i en färsk granskningsrapport.

Brister i myndigheternas e-tjänster för företagare

För att stärka svensk konkurrenskraft och skapa förutsättningar för fler växande företag har regeringen som ambition att förenkla för företagarna. Digitalisering har identifierats som en avgörande faktor och målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Riksrevisionen har nu granskat vilka e-tjänster som finns för den som vill starta företag och hur väl de fungerar.

Äldre teknisk plattform

Flera myndigheter har på senare år utvecklat en rad olika digitala lösningar för att underlätta företagens myndighetskontakter. Ett exempel är Verksamt.se som lanserades för tio år sedan där bland andra Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket samlar sin information och sina e-tjänster för den som startar eller driver företag.

Av granskningsrapporten framgår att Verksamt.se har hög användarnöjdhet. Samtidigt bygger webbplatsen på en äldre teknisk plattform som gör att den digitala lösningen har brister som begränsar effektiviteten och nyttan. Ett arbete pågår nu ute på myndigheterna för att utveckla de tjänster som är kopplade till webbplatsen.

– De digitala tjänsterna är i dagsläget inte tillräckligt funktionella och enkla att använda för dem som vill starta företag. Det gör att många fortfarande väljer bort digitala myndighetskontakter som förstahandsalternativ, konstaterar Johanna Köhlmark, projektledare för granskningen.

Manuell hantering

Granskningen pekar också på andra konsekvenser av att nyföretagarärenden handläggs i föråldrade it-system. Bland annat tvingar det fram manuella moment i handläggningen och förhindrar effektiva digitala processer.

Det finns även brister när myndigheter ska samarbeta för att utveckla tjänster till medborgare och företag, som till exempel att lagstiftningen försvårar informationsdelning mellan myndigheter.

Läs även: Digg är navet för offentlig digitalisering.

Riksrevisionen rekommenderar nu regeringen att fortsätta arbetet med digital samverkan mellan ansvariga myndigheter för att de ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter fullt ut. Tillväxtverket och Bolagsverket rekommenderas också att utveckla Verksamt.se för att öka nyttan för företagen.

Nordiskt samarbete

Den granskning som Riksrevisionen nu genomfört är en del av en nordisk parallellrevision som sker i samarbete med Finland, Färöarna, Island och Norge.

– Tanken är att vi ska lära av varandra. För närvarande håller vi på med en gemensam jämförande studie som presenteras senare i höst, förklarar Johanna Köhlmark.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.