Buller stör arbetsro

En tredjedel av svenskarna får sin arbetsro störd av buller, oljud och kollegor. Närmare hälften får kraftiga koncentrationssvårigheter och en femtedel upplever fysisk smärta. Det visar en undersökning från GN Netcom.

Åldersgruppen 18-29 år är känsligast för buller och oljud och störs också mer av sina kollegor än åldersgruppen 30-45. Yngre svenskar blir också mer stressade i sitt arbete än de som är mellan 46-65 år.

– Vi sitter allt oftare i öppna kontorslandskap vilket skapar en mer social och trevlig arbetsplats. Nackdelen med den oskyddade miljön är att man lättare störs av den höga ljudnivån som råder på dessa arbetsplatser, säger Göran Delemark, vd för GN Netcom i Sverige.

Detta störs svenskar mest av:

1. Buller/oljud/sorl (34 procent)

2. Kollegor som avbryter (31 procent)

3. Kollegors prat (20 procent)

Detta upplever svenskar att störandet resulterar mest i:

1. Sämre och mindre arbete

2. Koncentrationssvårigheter

3. Trötthet

4. Stress

5. Ilska eller otrevlighet

6. Fysisk smärta

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.