Bureau Veritas: Remote passar inte alla kunder

Revision Sedan i våras erbjuder Bureau Veritas digitala revisioner för sina kunder. Vissa delar av har fungerat bra, men allt fungerar inte på distans.

Bureau Veritas:  Remote passar inte alla kunder
Christos Skodras, teknisk chef, Bureau Veritas.

När pandemin slog var Bureau Veritas varken förberedda eller hade någon planering för hur en digital revision skulle gå till i praktiken. Men de tog snabbt fram möjligheten att göra revisioner remote för sina kunder.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Christos Skodras är teknisk chef och ansvarig för ackrediteringen på Bureau Veritas och ser en del utmaningar med revision på distans.

– Det har givetvis varit ett helt nytt arbetssätt för oss. Att göra remote revisioner är ju ett nytt fenomen som vi inte har arbetat med tidigare.

Vissa har avböjt

Sedan pandemin slog till har Bureau Veritas gjort riskanalyser om de kan göra revisioner fysiskt och besöka arbetsplatser. Om det inte låtit sig göras har de i vissa fall kunnat göra dem digitalt. Dock har vissa kunder avböjt revision på distans och den har istället skjutits upp.

– All revision kan inte bli digital, man tappar vissa dimensioner och vissa kunder vill inte ha digital revision. Men ibland fungerar det och då blir det naturligtvis billigare för kunderna tack vare minskade resekostnader.

De har använt Teams som tekniskt verktyg men Christos Skodras menar att det varit lite bökigt för kunderna att göra rundvandringar med bärbar dator och bildkvaliteten har inte alltid varit den bästa.

Svårt verifiera risker

Förutom digitala verktyg som inte riktig fungerar ser han även andra nackdelar med remote. Revision av byggarbetsplatser kan vara svårt och många av dem har istället skjutits upp.

– Vissa saker kan vara svårt att verifiera remote till exempel risker med en arbetsplatsarbetsmiljö eller om exempelvis reparatörer följer sina instruktioner, säger Christos Skodras.

Christos Skodras tror att remote kommer att bli allt vanligare men han efterlyser bättre tekniska stödverktyg. Men att revisioner skulle bli helt digitala tror han inte, snarare skulle vissa delar av exempelvis ett treårsprogram kunna bli remote.

– Det finns en risk att vi inte kan göra en bra revision när vi inte träffar människor fysiskt. Man tappar en dimension. Vi gör ju ingen inspektion av produkter utan av organisationen och deras metoder och arbetssätt.

Han konstaterar att det helt enkelt är enklare att träffas.

–Vår utmaning är att inte tappa kvaliteten på revisionen. Den är viktigast för oss.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.