Bussförare lär sig konflikthantering

Ungefär hälften av alla bussförare upplever oro eller rädsla för att bli utsatta för våld eller hot på jobbet. Och nästan var tredje förare har utsatts för hot det senaste året. Det framkommer i en enkätundersökning som Kommunal och SEKO har genomfört.

För att bättre kunna hantera konfliktsituationer utbildar Prevent handledare som i sin tur ska utbilda bussförare ute på företag. Nytt studiematerial ska leda till diskussion och samtal om egna erfarenheter och modeller för konflikthantering lärs ut.

Även arbetsledare eller personalansvarig ska kunna agera handledare med stöd av studiematerialet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.