Bygg nätverk för att utvecklas

Hur framgångsrikt ett företag är bygger ofta på hur långt företagsledningen kommit i sitt ledarskap. Om man vill hårddra det lite kan man säga att lönsamheten ofta hänger samman med ledarskapet. En ny studie bland småföretag i Småland visar att småföretagare har dåliga förutsättningar att utveckla sitt ledarskap, något som i förlängningen drabbar företagets utveckling. Tidigare forskning har visat att förmåga och möjlighet att lära och tänka nytt också bidrar till en positiv utveckling.

Det sätt på vilket studien beskriver småföretagarnas arbetssituation känns igen från många andra undersökningar. Småföretagarna är ofta djupt involverad i verksamheten och enligt studien ensamma om sin ledningsfunktion. De sitter på en unik helhetsförståelse, men saknar bollplank. Genom att de också arbetar så aktivt i verksamheten har de inte heller tid att se framåt och prioritera den långsiktiga utvecklingen. De tvingas prioritera det som händer i nuet.

Även om studiens resultat är aningen mörka så visar den också på möjligheter att göra något åt situationen. Lösningen heter bland annat att skapa nätverk. I studien testades så kallade ”action technologies” tillsammans med ett 20-tal företagsledare som har träffats regelbundet under flera år och delat med sig av sina erfarenheter till varandra. Detta arbetssätt har uppenbart hjälpt företagsledarna att se på sina företag och sitt arbete ur ett annat perspektiv.

Det hela låter ganska enkelt, men det är uppenbart att många småföretagare har mycket att lära sig om hur de ska utveckla sig och sitt företag. Att sitta instängd i sin verksamhet är en dålig väg. Det gäller att se utåt, ta hjälp och skapa möjligheter för att verkligen lära sig mer.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.